Teismai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išleido teismų praktikos vartojimo kredito teisinių santykių srityje apžvalgą

Vartojimo kredito santykių teisinio reglamentavimo ypatumų ir jų taikymo bei aiškinimo teismų praktikoje apžvalgoje, kuriai 2020 m. birželio 9 d. pritarė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai, gvildenami visuomenei ir teismų praktikai aktualūs teisės klausimai, susiję su vartojimo kredito teisinių santykių reglamentavimu ir ginčų šioje srityje sprendimu. Ši apžvalga bus publikuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenyje Teismų praktika Nr. 52.

Apžvalgoje analizuojamas vartojimo kredito teisinių santykių reglamentavimas, plačiai pasisakoma dėl vartojimo kredito davėjo informavimo ir kreditingumo vertinimo pareigų įgyvendinimo, ypač daug dėmesio skiriama vartojimo kredito sutarties sąlygų nesąžiningumo kontrolei, kurią teismas turi vykdyti exofficio (t. y. net ir nesant atitinkamo vartotojo reikalavimo), taip pat apibendrinama naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl kredito sutarties netinkamo vykdymo ir sutarties nutraukimo teisinių pasekmių. Atskirai aptariami kai kurie aktualūs procesiniai klausimai, susiję su bylų iš vartojimo kredito teisinių santykių nagrinėjimu teisme, ypač atkreipiant dėmesį į tokių bylų nagrinėjimo supaprastinto proceso tvarka ypatumus.

Su apžvalga galima susipažinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje adresu https://www.lat.lt/lat-praktika/teismu-praktikos-apzvalgos/civiliniu-bylu-apzvalgos/67

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Close
Close