Institucijos

Teismo ekspertams – aukšti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai

Vakar Seimo priimtame Teismo ekspertizės įstatyme nustatyta, kad ekspertams turi būti taikomi aukšti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, ir reglamentuota privačių teismo ekspertų kvalifikacijos patikrinimo tvarka. Tai padės gerinti teismo ekspertizės paslaugų kokybę ir stiprinti teismo ekspertų veiklos kontrolę.

„Teismo ekspertai atlieka labai atsakingą darbą, nuo kurio priklauso galutiniai teismų, kitų teisėsaugo institucijų sprendimai. Todėl jie turi būti ne tik aukštos profesinės kvalifikacijos, bet ir nepriekaištingos reputacijos specialistai, – teigia teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. –   Naujajame įstatyme didelis dėmesys skiriamas privačiai dirbančių ekspertų veiklai ir kvalifikacijos vertinimui, nes gaunama daug skundų dėl galimų etikos pažeidimų“.

Teismo ekspertizes atlieka Lietuvos teismo ekspertizės centras, Valstybinė teismo medicinos tarnyba, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba, Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gaisrinių tyrimų centras bei daugiau kaip 100 privačių teismo ekspertų.

Įstatyme numatyta, kad asmuo negali tapti teismo ekspertu, jeigu jis teistas ne tik už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikaltimą teisingumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, bet ir už kitus tyčinius nusikaltimus, jeigu nėra išnykęs ar nepanaikintas teistumas ar nepraėjo atitinkamas laikas  nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos. Taip pat jis negali būti ekspertu, jeigu piktnaudžiauja alkoholiu ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, buvo atleistas iš darbo dėl profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimų.

Naujame įstatyme, atsižvelgiant į Valstybės kontrolės rekomendaciją, detalizuota, kokių ekspertizių negali atlikti privatūs ekspertai. Tai – tyrimai, susiję su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančiais ar pavojingais, ribotoje ar draustinoje apyvartoje esančiais objektais, pavyzdžiui, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, sprogstamųjų medžiagų ar šaudmenų ekspertizės. Šias ekspertizes galės atlikti tik valstybinės teismo ekspertizės įstaigos.

Siekiant užtikrinti teismo ekspertų nepriklausomumo principą, privatus ekspertas negalės dalyvauti teismo procese, jeigu jis proceso šalis anksčiau konsultavo ir kaip savo srities specialistas.

 

Teisingumo ministerijos informacija 

Raktažodžiai
Close
Close