Teismai

EŽTT: neterminuotas žurnalistų akreditacijos dirbti Parlamente panaikinimas pažeidžia žodžio laisvę

Gegužės 26 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė sprendimą byloje Mándli ir kiti v. Vengriją. Byloje buvo pripažintas EŽTK 10 straipsnio (saviraiškos laisvė). Ginčas kilo, kai šešiems žurnalistams buvo sustabdyta akreditacija dirbti Vengrijos Parlamente, kai jie pradėjo kurti reportažus apie galimus neteisėtus mokėjimus Vengrijos banke ir pradėjo klausinėti parlamento narių įvairiose pastato vietose.

EŽTT pakartojo, kad žurnalistų darbas yra svarbus pagrindas visuomenei gauti patikimą, tikslią ir nešališką informaciją apie įvykius valstybėje. Tokiu būdu užtikrinami tinkami debatai apie politinius įvykius, politikai gali išsakyti savo idėjas.

Teismas atkreipė dėmesį, kad žurnalistai tikrai iš esmės pažeidė parlamento taisykles ir filmavo neleistinose vietose. Žurnalistai iš anksto buvo informuoti apie vietas, kur galima filmuoti. Tad institucija galėjo imtis proporcingų priemonių žurnalistus įspėti ir imtis sankcijų  prieš juos.

Tačiau šiuo atveju žurnalistai neturėjo galimybių skųsti nustatytų draudimų įeiti į parlamento pastatą, be to, nebuvo nustatytas terminas, kiek toks draudimas truks. Svarbu, kad įsakyme panaikinti akreditacijos nebuvo išvis analizuotas žurnalistų veiklos klausimas, žurnalistų veiklos tikslai konkrečiais atvejais. Tad nustatytos sankcijos nebuvo proporcingos žurnalistų tikslui tinkamai informuoti demokratinę visuomenę. Tokiu būdu buvo pažeistas EŽTK 10 straipsnis.

Raktažodžiai
Close
Close