Antstoliai

Antstoliai tęsia veiklą ir pasirengę užtikrinti laikinas lengvatas dirbantiems skolininkams

Darbdaviai ir skolingi asmenys jau kreipiasi į Lietuvos antstolių rūmus su klausimais, kaip karantino laikotarpiu keisis skolų išieškojimas iš atlyginimų.

Žinia darbdaviams: Vyriausybės sprendimas laikinai stabdyti dalies skolų valstybei išieškojimą iš darbo užmokesčio nesukuria darbdaviams jokių papildomų pareigų. Antstolių pateikti patvarkymai dėl skolų išieškojimo iš atlyginimo turėtų būti vykdomi įprasta tvarka.

Žinia skolingiems darbuotojams: karantino laikotarpio lengvatas užtikrins antstolių kontoros. Į specialias antstolių depozitines sąskaitas darbdavių pervestos lėšos bus nukreipiamos dviem skirtingais srautais atsižvelgiant į skolingo asmens prievolių kilmę. Lėšų dalis, skirta dengti išlaikymo skoloms (alimentams), nusikaltimu padarytos žalos kompensacijoms, administracine ir baudžiamąja tvarka paskirtoms baudoms ir kitoms skoloms, kurių išieškojimas nesustabdytas, bus paskirstoma atitinkamiems kreditoriams ir pervedama į jų sąskaitas.  Kitą dalį  išskaičiuotų lėšų, skirtų dengti mokestinėms nepriemokoms, mokesčių mokėtojams skiriamoms baudoms ar delspinigiams, antstoliai skolingiems darbuotojams sugrąžins.

Nuo kovo 16 d. persiorientavusios į darbą nuotoliniu būdu, antstolių kontoros karantino laikotarpiu kreditoriams ir skolininkams toliau teikia didžiąją dalį įprastų paslaugų. Tam labai padeda  prieš keletą metų įdiegti inovatyvūs skolų išieškojimo sprendimai. Interneto portale www.antstoliai.lt prisijungdami prie savo vykdomosios bylos, išieškojimo proceso dalyviai gali susipažinti su antstolio atliktais veiksmais, teikti prašymus ir dokumentus. Per šį portalą antstoliams teikiami ir nauji elektroniniai vykdomieji dokumentai. Rašytiniai vykdomieji dokumentai kontoras pasiekia elektroniniu paštu arba paštu.

Antstoliai supranta, kad laikina ekstremali padėtis ir karantinas nepanaikina jų profesinės pareigos vykdyti valstybės patikėtas funkcijas ir padėti vykdymo proceso šalims užtikrinti savo interesus.

Lietuvos antstolių rūmų informacija

Back to top button