Teismai

Teisėjų taryba rekomenduoja leisti teikti procesinius dokumentus elektroniniu paštu, kruopščiai ir neformaliai vertinti praleistus terminus

Šiuo išskirtiniu karantino laikotarpiu Teisėjų taryba pateikė Lietuvos teismams rekomendacijas sudaryti sąlygas visose bylose (civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų), tvarkomose ne elektronine forma arba jose dalyvaujantiems asmenims neturint galimybės naudotis specialia priemone – Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu, procesinius dokumentus teismui siųsti elektroniniu paštu.

Teisėjų tarybos nuomone, dėl koronaviruso plitimo grėsmės Lietuvos teismuose įvesti būtini tiesioginio asmenų aptarnavimo apribojimai negali tapti kliūtimi įgyvendinti procesines šių asmenų teises. Pavyzdžiui, asmeniui susipažinti su bylos medžiaga, įstatymuose nustatytais terminais teismui pateikti procesinius dokumentus ar skundus. Suprantama, jog daugiausia kliūčių kyla bylose, tvarkomose ne elektronine forma (baudžiamosiose, ikiteisminio tyrimo bylose), arba dėl to, kad asmenys neturi galimybių (ar turi ribotas galimybes) naudotis elektroninėmis ryšių priemonėmis.

„Lietuvos teismus raginame ieškoti būdų ir sudaryti sąlygas, kad karantino laikotarpiu asmenims nebūtų ribojama teisė į teisminę gynybą, o tais atvejais, kai tokių apribojimų negali būti išvengta dėl procesinių ypatumų, ribotos teisminės gynybos pasekmių klausimus spręsti neformaliai“, – pažymi Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas.

Teismams rekomenduojama, jei nėra kitokių galimybių, elektroniniu paštu siųsti procesinius dokumentus ir ne elektronine forma tvarkomose bylose dalyvaujantiems asmenims (taip pat jų prašymu pateikti ir bylos medžiagą susipažinti). Tačiau toks procesinių dokumentų įteikimo būdas taikytinas atsakingai įvertinus galimas procesinių dokumentų siuntimo ir gavimo nesaugiu kanalu rizikas.

„Šiuo laikotarpiu pasitaikę pavėluoto procesinių dokumentų pateikimo teismui atvejai turi būti vertinami itin kruopščiai ir neformaliai, atsižvelgiant į šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos įtaką bei taikytus ribojimus visų asmenų bei valstybės institucijų veiklai“, – sako Teisėjų tarybos pirmininkas.

Šios rekomendacijos galios, iki Lietuvoje bus atšauktas karantinas, o vėliau proceso dalyviai dokumentus galės teikti įprasta tvarka.

 

Nacionalinės teismų administracijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close