Institucijos

Karantinas ginčų dėl vaikų nestabdo

Lietuvai gyvenant karantino sąlygomis, ginčų tarp skyrium gyvenančių tėvų dėl bendravimo su vaikais nemažėja, netgi atvirkščiai, atsiranda naujų pagrindų jiems kilti.

Pareiga bendradarbiauti ir tartis vykdant teismo sprendimą

Teismo sprendimu yra patvirtinta skyrium gyvenančio tėvo bendravimo tvarka, kurioje nustatyta kada ir kaip su vaiku bendrauja vienas iš tėvų. Ar galima nevykdyti teismo sprendimo ekstremalių aplinkybių poveikyje?  Ką daryti jei vienam iš tėvų taikoma saviizoliacija, o jis nori matytis su vaiku, ar atvirkščiai nenori kitam leisti matytis su vaiku?

Pats savaime karantino režimas nėra pagrindas apriboti vaiko teisę bendrauti ir matytis su skyrium gyvenančiu tėvu, tačiau tam tikrais atvejais tai gali turėti įtakos bendravimo būdui.

Pirmiausia akcentuotina, kad visus klausimus, susijusius su vaiku, abu tėvai turėtų spręsti bendru tarpusavio susitarimu ir taikiai, atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus. Abu tėvai privalo  bendradarbiauti (kooperuotis) vykdant teismo sprendimu patvirtintą bendravimo tvarką.

Tai reiškia,  kad tinkamas teismo sprendimo dėl bendravimo su vaiku tvarkos vykdymas apima ne tik susilaikymą nuo aktyvių veiksmų, darančių sprendimo vykdymą negalimą, bet ir pareigą imtis reikiamų priemonių, kad būtų realiai pasiekiamas sprendimu siektas rezultatas – vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) kontaktas, jų tarpusavio ryšio atkūrimas ir palaikymas.

Jei skyrium nuo vaiko gyvenantis vienas iš tėvų yra grįžęs iš užsienio ar turėję kontaktą su patvirtintu, ar tikėtinu ligos atveju ir privalo izoliuotis, jo teisė bendrauti su vaiku išlieka. Tokiais atvejais reikėtų susitarti ir tiesioginį vaiko bendravimą keisti bendravimu per nuotolinio ryšio priemones. Pavyzdžiui, tėvai gali sutarti konkretų laiką kada kiekvieną dieną vaikas bendrauja su skyrium gyvenančiu tėvu per Messenger, Skype ar analogiškas programas.

Ką daryti, jei gražiuoju susitarti nepavyko?  

Kiekvienas iš vaiko tėvų turi teisę kreiptis į teismą dėl laikino bendravimo tvarkos su skyrium gyvenančiu tėvu / motina nustatymo ar pakeitimo. Teismas sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių priima per kelias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos rašytinio proceso tvarka. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra vykdomasis dokumentas, todėl gali būti pateikta antstoliui vykdymui.

Karantinas nėra kliūtis nuotoliniam vykdomųjų dokumentų pateikimui antstoliui, todėl vykdomieji dokumentai antstoliams gali būti pateikiami paštu, elektroniniu paštu arba internetu. Tačiau, norint per antstolius priverstinai įvykdyti nustatytą vieno iš tėvų bendravimo su vaiku tvarką, dažniausiai yra būtinas tiesioginis asmenų dalyvavimas, todėl vykdant nutartį gali kilti sunkumų. Antstolis privalo  imtis visų galimų atsargumo priemonių, susijusių su viruso COVID-19 plitimo grėsmės prevencija, tačiau, kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma užtikrinti, kad atliekant priverstinio vykdymo veiksmą bus apsaugota antstolio ir kitų dalyvaujančių asmenų sveikata ir užkirstas kelias plisti virusui, antstolis turi teisę vykdymo veiksmo atlikimą atidėti.

Kas laukia nepaisančių teismo sprendimo?

Aktualu, kad už teismo sprendimo nevykdymą gali būti skiriama bauda. Šalys gali pačios rinkti įrodymus apie teismo patvirtintos bendravimo tvarkos nevykdymą, ar kitos šalies nebendradarbiavimą (nesikooperavimą) ieškant geriausių sprendimų vaiko naudai ir pateikti juos antstoliui. Kraštutiniais atvejais teismas turi teisę skirti piniginę baudą tėvams dėl sprendimo, kuriuo nustatyta bendravimo su vaiku tvarka, nevykdymo, jei antstolis vykdymo procese kreipsis dėl to į teismą.

 

Parengė COBALT vyresnioji teisininkė, advokatė Renata Cibulskienė

Raktažodžiai
Close
Close