Notariatas

Lietuvos notarai pasiruošę atlikti nuotolinius veiksmus ir dėl to beldžiasi į Vyriausybės duris

Lietuvos notarai yra pasiruošę nuotoliniu būdu atlikti daugumą notarinių veiksmų, ir šiuo klausimu net prieš pandemiją teikė savo pasiūlymus Vyriausybės institucijoms.

„Koronaviruso pandemija, apribojusi daugeliui žmonių galimybę tiesiogiai spręsti reikalus, skatina mus darsyk kelti viešumon siūlymus dėl galimybės notarams daugelį veiksmų atlikti nuotoliniu būdu. Technologiniai sprendimai tam yra, tačiau reikėtų keisti teisinį reglamentavimą. Mes dėl to jau esame pateikę Teisingumo ministerijai savo pasiūlymų, ir ekstremalioji padėtis parodė, kad tokius pasiūlymus reikia rimtai svarstyti ir įgyvendinti“, – sako Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos notaras Marius Stračkaitis.

Jo teigimu, Notariato įstatyme įtvirtinus principinę teisę notarams notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, pradžioje numatoma nuotoliniu būdu atlikti dalį notarinių veiksmų, vėliau jų sąrašas būtų plečiamas.

M. Stračkaičio teigimu, nuotoliniu būdu notarai galėtų atlikti šiuos notarinius veiksmus: nekilnojamojo daikto priėmimo-perdavimo aktų patvirtinimą, prašymų dėl hipotekos ar įkeitimo pabaigos, taip pat hipotekos ar įkeitimo atsisakymo tvirtinimą, įgaliojimų tvirtinimą, parašo tikrumo paliudijimą dokumentuose, paveldėjimo teisės liudijimų išdavimą, nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimų išdavimą, dokumentų dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir juridinių asmenų steigimo dokumentų patvirtinimą, vekselių ir čekių protestavimą, vykdomųjų įrašų užprotestuotuose ir neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose darymą, sandorių projektų parengimą, teisės konsultacijų teikimą, dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimą, dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille), dokumentų elektroninių nuorašų ir jų išrašų, kuriuose paliudytas jų tikrumas, išdavimą ir kitus veiksmus.

Minėtieji ir kiti notariniai veiksmai būtų atliekami nuotoliniu būdu per eNotaras informacinę sistemą, o sandorio šalys tokią sutartį pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu nuotoliniu būdu. Notarai klientų asmens tapatybę nustatytų bei atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes asmenims, kurie nori juos atlikti, išaiškintų nuotoliniu būdu – per saugią platformą, užtikrinančią tiek pačią vaizdo konferenciją, tiek ir asmens identifikavimą. Notaras šalių elektroniniais parašais pasirašytą sutartį patvirtintų savo kvalifikuotu elektroniniu parašu, įregistruotų atliktą notarinį veiksmą elektroniniu būdu tvarkomame notariniame registre, kuris yra įdiegtas ir notarų naudojamas realioje veikloje eNotaras informacinėje sistemoje.

Lietuvos notarų rūmai sistemą eNotaras sukūrė savo lėšomis, nesinaudodami nei mokesčių mokėtojų, nei Europos Sąjungos ištekliais.

 

Notarų rūmų informacija 

Raktažodžiai
Close
Close