Institucijos

Krovinių gabenimas COVID-19 pandemijos metu: ar galima remtis nenugalimosios jėgos aplinkybe?

Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) 2020-03-13 paskelbus, jog Europa tapo pasaulinės koronaviruso pandemijos „epicentru“, krovinių gabenimo procesas pasunkėjo dėl valstybių narių atnaujintos sienų kontrolės ir pasienyje susidariusių eilių. Transporto įmonėms kyla klausimų, ar tokiomis aplinkybėms galima remtis nenugalimos jėgos aplinkybe?

Sutarties vykdymo pasunkėjimas nelaikomas nenugalimos jėgos aplinkybe

Sugriežtėjusios patikros pasienio postuose tiek Lietuvoje, tiek kitose Europoje šalyse apsunkina transporto įmonių veiklą bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymą pagal vežimo sutartis. Todėl svarbu įvertinti, kada transporto įmonės galėtų remtis nenugalimos jėgos aplinkybe siekdamos sustabdyti savo įsipareigojimų pagal vežimo sutartį vykdymą arba pratęsti vykdymo terminą.

Šiuo metu krovininėms transporto priemonėms yra leidžiama kirsti vidines Europos Sąjungos valstybių narių sienas, todėl manoma, kad pandemijos paskelbimo faktas pats savaime nesudaro pagrindo transporto įmonėms remtis nenugalimos jėgos aplinkybe siekiant atidėti pristatymo terminus ir (ar) sustabdyti krovinių gabenimą.

Vis dėlto, kiekvienu atveju svarbu atsižvelgti į tarp šalių sudarytą vežimo sutartį, joje nustatytas nenugalimosios jėgos aplinkybes ir realią situaciją, su kuria susidūrė įmonė vykdydama savo įsipareigojimus. Tai galėtų būti užsienio valstybių institucijų sprendimai, ribojantys tiekėjų veiklą, eismą tam tikroje teritorijoje ir pan.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad CMR konvencijoje įtvirtinta, kad jeigu dėl kokių nors priežasčių vežėjas sutarties negali vykdyti važtaraštyje numatytomis sąlygomis, iki krovinys pasieks paskirties vietą, vežėjas privalo gauti asmens, turinčio teisę disponuoti kroviniu, instrukcijas. Todėl nepriklausomai nuo to, ar egzistuoja nenugalimos jėgos aplinkybės, vežėjas turėtų pirmiausia paprašyti užsakovo pateikti instrukcijas dėl tolesnio sutarties vykdymo.

Kokie įrodymai gali patvirtinti nenugalima jėgos aplinkybę?

Manoma, kad konkrečiu atveju Prekybos, pramonės ir amatų rūmai gali neišduoti pažymos, liudijančios nenugalimos jėgos aplinkybes, nes prekių gabenimas per valstybės sienas nėra uždraustas. Tačiau siekiant pagrįsti nenugalimos jėgos aplinkybės egzistavimą tokia pažyma nėra privaloma, o jeigu tokias aplinkybes galima pagrįsti remiantis kitais įrodymais.

Tačiau siekiant pagrįsti nenugalimos jėgos aplinkybę, reikėtų pasirūpinti kitais patikimais įrodymais. Pažymėtina, kad nenugalimos jėgos aplinkybę galima įrodinėti visais leistinais įrodymais, tai galėtų būti tiek rašytiniai įrodymai, tiek foto nuotaikos, valstybių institucijų pranešimai apie priimtus sprendimus ir pan.

Būtina pranešti kitai šaliai apie nenugalimosios jėgos aplinkybes

Transporto įmonei, susidūrus su nenugalimosios jėgos aplinkybe, reikėtų nedelsiant raštu informuoti kitą šalį apie negalėjimą įvykdyti sutartį dėl nenugalimosios jėgos aplinkybių atsiradimo. Tinkamai ir laiku neinformavus kitos šalies, įmonei gali tekti atlyginti dėl tinkamo neinformavimo atsiradusią žalą. Bet kuriuo atveju, pandemija sukuria nepaprastą situaciją, kurios metu tinkamai komunikuojant galima sumažinti visų patiriamus nuostolius iki minimalių.

Parengė COBALT asocijuota teisininkė Vaida Šiuškaitė 

Raktažodžiai
Close
Close