Ministerija

Teisėjų tarybai pristatytos naujausios teisėkūros iniciatyvos

Teisingumo ministerija ėmėsi teisėkūros iniciatyvų, kad teismuose bylos būtų nagrinėjamos ir greitai, ir profesionaliai, kad būtų tolygiau paskirstomas darbo krūvis teisėjams. Šiandien  teisingumo ministras Elvinas Jankevičius būsimas naujoves  pristatė Teisėjų tarybos nariams.

„Svarbiausios naujausių iniciatyvų kryptys yra privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos plėtra, mediacijos skatinimas, bylų nagrinėjimo modernizavimas bei darbo krūvių suvienodinimas. Norime, kad teisėjai daugiau laiko turėtų sudėtingoms baudžiamosioms ir civilinėms byloms“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Anot ministro, prieš kelias dienas parengtas įstatymų projektų paketas leis sparčiau nagrinėti civilines, juridinių asmenų nemokumo bylas. Vienas svarbiausių siūlymų – dalį  apygardų teismuose nagrinėjamų bylų  perduoti apylinkių teismams.

Pagal parengtą projektą apygardų teismai nagrinėtų tas civilines bylas, kai ginčo suma siekia nuo 100 tūkst. eurų, o ne nuo 40 tūkst. eurų, kaip dabar. Tai leistų paspartinti šios kategorijos bylų nagrinėjimą. 2019 metų duomenis, civilinė byla apygardos teisme nagrinėjama vidutiniškai 231 dieną, o apylinkės teisme – daugiau nei dvigubai greičiau, per 95 dienas. Jeigu šios pataisos Seimas priimtų šias pataisas, apygardos teismuose pirma instancija nagrinėjamų civilinių bylų krūvis sumažėtų beveik penktadaliu.

Siūloma keisti įstatymą, kad visi turtiniai ginčai nebūtų  koncentruojami viename apygardos teisme. Pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismas per 2019 m. išnagrinėjo 1203 tokių bylų, o tai sudaro 42 proc. visų šio teismo išnagrinėtų bylų.

Parengtas naujas įstatymo projektas įteisinti bendrą profesinės kvalifikacijos egzaminą teisėjams ir prokurorams. Išlaikę bendrą egzaminą, teisininkai galėtų pasinaudoti karjeros tiltu – prokurorai galėtų dalyvauti atrankose į bet kurios pakopos teismo teisėjo pareigas, o teisėjai – pretenduoti į bet kurios grandies prokuroro pareigas.

Teisingumo ministras susitikime su Teisėjų tarybos nariais pristatė ir jau taikomas naujoves bei Seimui pateiktus įstatymų projektus dėl teismų krūvio mažinimo.

Siūloma didžiąją dalį administracinių nusižengimų bylų perduoti nagrinėti protokolus surašiusioms institucijoms. Dabar apylinkių teismai pirma instancija išnagrinėja apie 14 tūkst. administracinių nusižengimų bylų, o įsigaliojus pataisai teismuose jų sumažėtų maždaug 70 procentų.

Seime jau svarstomas projektas įteisinti administracinių ir mokestinių ginčų nagrinėjimą privaloma ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ir Mokestinių ginčų komisijoje. Priėmus šias įstatymo pataisas administracinių teismų darbo  krūvis sumažėtų beveik trečdaliu.

Rengiamas teisės akto projektas, kad viešųjų pirkimų ginčus nagrinėtų Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisija, kuri išspręsti daugumą – nuo 60 iki 90 proc. tokių ginčų.

Teisingumo ministerija inicijavo Baudžiamojo kodekso peržiūrą dėl ekonominių, finansinių ir turtinių nusikaltimų: Atsižvelgiant į pasikeitusią ekonominę situaciją, pasikeitusią per pastaruosius 20 metų,  pakreguoti nusikalstamų veikų pavojingumo skaičiavimo ekonominius dydžius.

Nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojo įstatymo pataisos, įteisinančios privalomąją mediaciją šeimos ginčų bylose.  Seime dar svarstomas siūlymas taikyti mediaciją sprendžiant ir administracinius ginčus.

Siekiant modernizuoti teismų darbą ir išplėsti nuotolinių teismo posėdžių taikymo galimybes, Nacionalinei teismų administracijai šių metų biudžete papildomai buvo skirta 150 tūkst. eurų garso ir vaizdo perdavimo įrangai įsigyti ir įdiegti.

Raktažodžiai
Close
Close