Institucijos

ES ir JK santykiai: Taryba leido pradėti derybas ir priėmė derybinius nurodymus

Šiandien Taryba priėmė sprendimą, kuriuo leidžiama pradėti derybas su JK dėl naujos partnerystės ir Komisija oficialiai paskiriama ES derybininke. Taryba taip pat priėmė derybinius nurodymus – įgaliojimus Komisijai vesti derybas.

ES nori užmegzti plataus užmojo, didelio masto ir subalansuotą ekonominę partnerystę su JK. Įgaliojimuose pabrėžiama, kad būsima partnerystė turėtų būti grindžiama tvirtais įsipareigojimais siekiant užtikrinti vienodas sąlygas atvirai ir sąžiningai konkurencijai, atsižvelgiant į ES ir JK geografinį artumą ir ekonominę tarpusavio priklausomybę.

ES ketina sudaryti laisvosios prekybos susitarimą su JK, kuriuo būtų užtikrinta, kad prekybai prekėmis būtų taikomi nuliniai tarifai ir nulinės kvotos. Šiame susitarime turėtų būti numatytas bendradarbiavimas muitinės ir reguliavimo klausimais. Jis taip pat turėtų apimti veiksmingą valdymą ir priežiūrą, ginčų sprendimą ir vykdymo užtikrinimo priemones.

Kalbant apie žuvininkystę, įgaliojimuose nurodoma, kad būsima partneryste turėtų būti išlaikyta esama abipusė prieiga prie vandenų ir stabilios kvotos. Susitarimas dėl žuvininkystės turėtų būti nustatytas iki 2020 m. liepos 1 d., kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui būtų laiko nustatyti žvejybos galimybes.

Į įgaliojimus taip pat įtraukta nuostatų dėl būsimo bendradarbiavimo tokiose srityse kaip skaitmeninė prekyba, intelektinė nuosavybė, viešieji pirkimai, judumas, transportas ir energetika.

ES sieks užmegzti visapusišką saugumo srities partnerystę su JK. Partnerystė turėtų apimti teisėsaugos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, taip pat užsienio politiką, saugumą ir gynybą. Įgaliojimuose numatyta, kad būsima partnerystė turėtų būti įtraukta į bendrą valdymo sistemą, apimančią visas bendradarbiavimo sritis.

 

Raktažodžiai
Close
Close