Teismai

Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos pasekmės ESTT

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas konstatuoja, kad dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos iš šios valstybės paskirti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nariai nustoja eiti savo pareigas nuo 2020 m. sausio 31 d. vidurnakčio.

Tai reiškia, kad Teisingumo Teismo teisėjų ir Bendrojo Teismo teisėju skaičius (atitinkamai vienas teisėjas iš kiekvienos valstybės narės Teisingumo Teismo atveju ir du teisėjai iš kiekvienos valstybės narės Bendrojo Teismo atveju) nedelsiant sumažės Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos momentu.

Tačiau pagal 2020 m. sausio 29 d. valstybių narių vyriausybių atstovų konferencijos pareiškimą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos pasekmių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generaliniams advokatams Teisingumo Teismo generalinių advokatų skaičiui (2013 m. birželio 25 d. sprendime numatytas bendras 11 generalinių advokatų skaičius) šis išstojimas neturi padarinių. Kol valstybių narių vyriausybės nepaskirs naujo generalinio advokato, Eleanor Sharpston pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 5 ir 8 straipsnius toliau eis generalinės advokatės pareigas, kol į jos vietą bus paskirtas naujas generalinis advokatas.

Pagal susitarimą dėl išstojimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas lieka kompetentingas nagrinėti bylas, pradedamas Jungtinės Karalystės arba prieš šią valstybę iki pereinamojo laikotarpio pabaigos – 2020 m. gruodžio 31 d. Jis taip pat lieka kompetentingas priimti sprendimus dėl Jungtinės Karalystės teismų iki nustatyto pereinamojo laikotarpio pabaigos pateiktų prašymų priimti prejudicinį sprendimą.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas dėkoja visiems buvusiems iš Jungtinės Karalystės paskirtiems institucijos nariams už didžiulį indėlį į Europos integraciją apskritai ir ypač į Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo jurisprudencijos formavimą.

 

ES Teisingumo Teismo inforrmacija

Raktažodžiai
Close
Close