Teismai

LAT: veiksmingas šeimos gyvenimo gerbimas reikalauja, kad būsimi tėvo ir vaiko santykiai būtų nustatyti atsižvelgiant į aktualias, o ne praeityje buvusias aplinkybes

Šią savaitę Lietuvos Aukščiausias Teismas (LAT) nagrinėjo civilinę bylą, atnaujintą po EŽTT sprendimo. EŽTT 2019 m. liepos 23 d. sprendimu byloje Š. prieš Lietuvą (peticijos Nr. 21243/17) pripažino, kad nacionaliniai teismai, nustatydami pareiškėjo dukters gyvenamąją vietą, neužtikrino sprendimo priėmimo proceso, kuriuo apribota pareiškėjo teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, teisingumo ir taip pažeidė Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) saugomus interesus. EŽTT pabrėžė, kad pareiškėjo ir jo dukters santykiai yra šeimos gyvenimas pagal Konvencijos 8 straipsnį, o teismų sprendimai, kuriais buvo nustatyta nepilnametės dukters laikinoji, o vėliau ir nuolatinė gyvenamoji vieta, – pareiškėjo teisės į šeimos gyvenimo gerbimą apribojimas, kuris atitiko nacionalinius įstatymus ir kuriuo buvo siekta  teisėtų tikslų – apsaugoti geriausius pareiškėjo dukters interesus, kaip reikalauja Konvencijos 8 straipsnio 2 dalis. EŽTT pareiškėjo teisių pažeidimus vertino daugiausia proceso teisės normų aspektu, t. y. kiek nacionalinių teismų veiksmai ir priimti procesiniai dokumentai užtikrino pareiškėjui teisę į teisingą teismo procesą.

EŽTT vertino, ar kiekviena proceso stadija atskirai užtikrino pareiškėjo teises, ir atkreipė dėmesį į tai, kad tiek proceso dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu, tiek nustatant dukters nuolatinę gyvenamąją vietą su motina pareiškėjas teikė įvairius argumentus, kodėl duktė turėtų gyventi su juo, tačiau nacionaliniai teismai, nustatydami laikinąją nepilnametės dukters gyvenamąją vietą, nenagrinėjo šių argumentų. EŽTT pabrėžė, kad nė vienas teismas taip tinkamai ir neįvertino pareiškėjo argumentų bei nepaaiškino, kodėl motinos butą, kuriame mergaitė gyveno vos kelis mėnesius, laikė nepilnametės dukters gyvenamąja vieta. EŽTT užsiminė, kad ne jam spręsti, su kuriuo iš tėvų vaikas turėtų gyventi laikinai, kol vyksta santuokos nutraukimo procesas, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad sprendimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriais buvo nustatyta laikinoji nepilnametės dukters gyvenamoji vieta su motina, padėjo stiprinti vaiko prisirišimą prie motinos gyvenamosios vietos ir padidino tikimybę, kad būtent ši gyvenamoji vieta ir taps nuolatinė, siekiant užtikrinti stabilų vaiko gyvenimą. Dėl to EŽTT sprendė, kad sprendimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo priimti nesuteikiant pareiškėjui tinkamos procesinės apsaugos. Šiuo tikslu EŽTT priminė, kad tokio pobūdžio bylose Konvencijos 8 straipsnis reikalauja, jog nacionaliniai teismai nuodugniai įvertintų visą šeimos situaciją, o pareiškėjo atveju sprendimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo priimti nenagrinėjant jo argumentų. Be to, tie sprendimai po kiek laiko nulėmė galutinį bylos rezultatą, kai pareiškėjo argumentai jau buvo nebesvarbūs. Vertindamas nacionalinių teismų sprendimus dėl vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos, EŽTT nurodė, kad jie nebuvo savavališki ar akivaizdžiai nepagrįsti, tačiau veiksmingas šeimos gyvenimo gerbimas reikalauja, jog būsimi tėvo ir vaiko santykiai būtų nustatyti atsižvelgiant į aktualias, o ne praeityje buvusias aplinkybes.

LAT teisėjų kolegija nusprendė panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria nepilnamečio vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta nustatyta kartu su motina ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Kaišiadorių rajono apylinkės teismo sprendimo dalis dėl nepilnamečio vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo kartu su motina ir perduoti iš naujo nagrinėti Kauno apylinkės teismui bylos dalį dėl nepilnamečio vaiko P. Š. nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo.

Kasacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu mergaitė jau yra pakankamo amžiaus, pažymėjo, jog veiksmingas šeimos gyvenimo gerbimas reikalauja, kad būsimi tėvo ir vaiko santykiai būtų nustatyti atsižvelgiant į aktualias, o ne praeityje buvusias aplinkybes, todėl, teismams iš naujo nagrinėjant šios civilinės bylos dalį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, turi būti iš naujo vertinami įrodymai bei nustatomos šiuo metu aktualios bylos aplinkybės, leidžiančios spręsti dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Tam, jog sprendimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo būtų sėkmingai įgyvendintas, geriausia, kai jam pritaria visos suinteresuotos šalys, o ypač vaikas

Raktažodžiai
Close
Close