InstitucijosTeismai

Pristatoma 2019 m. LVAT išnagrinėtų su tarnybiniais ginčais susijusių administracinių bylų apžvalga

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Tarnybos sąlygų skyriaus patarėjas Darius Bradūnas parengė 2019 m. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinių bylų, susijusių su tarnybiniais ginčais, apžvalgą.

Joje detaliai aptartas administracinių bylų skaičius: dėl tarnybinių nuobaudų teisėtumo, dėl atleidimo iš pareigų ir kt. Taip pat apžvalgoje pateikiamos šiais metais išnagrinėtų administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų ištraukos (pavyzdžiui, dėl atitikimo specialiesiems reikalavimams, dėl tarnybinės atsakomybės taikymo už formalius pažeidimus ir kt.).

Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2019 metais administraciniuose teismuose buvo išnagrinėtos 289 bylos dėl tarnybinių ginčų. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog didžiausią dalį administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų sudaro būtent bylos dėl tarnybinių ginčų.

Apžvalgą rasite čia.

Valstybės tarnybos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close