Institucijos

Jau taikomas naujas sporto arbitražo prie VKAT procedūros reglamentas

2019 m. lapkričio 26 d. Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) valdyba patvirtino  Sporto arbitražo prie VKAT procedūros reglamentą (SA Reglamentas), kuris nuo 2020 m. sausio 1 d. pakeitė VKAT arbitražo procedūros reglamento Priedą Nr.4.

Sporto arbitražas prie VKAT (VKAT SA) yra nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ struktūrinis padalinys skirtas iš sutartinių ir/ar nesutartinių santykių sporto srityje kylančių ginčų sprendimui. Sporto arbitražą organizuos ir administruos nuolatinė arbitražo institucija „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ (VKAT).

Sporto arbitražo Reglamentas taikomas, kai šalys susitaria spręsti pagal SA Reglamentą sporto srityje kylantį ginčą VKAT SA ar VKAT ir dėl to sudaro arbitražinį susitarimą arba arbitražinis susitarimas yra numatytas Sporto organizacijos ar jos organo įstatuose ar kitame veiklos reglamente.

Vienas iš SA Reglamento ypatumų yra tai, kad jis reglamentuoja ginčo galutinio išsprendimo apeliacinę tvarką, kai arbitražinė išlyga yra įtraukiama į sporto organizacijos ar jos organo įstatus ar kitą veiklos reglamentą, dokumentą ir/ arba varžybų taisykles, siekiant, jog VKAT SA veiktų kaip apeliacinė, tačiau galutinė, ginčo nagrinėjimo institucija (instancija) arba VKAT SA veiktų kaip institucija sporto organizacijos ar jos organo priimtam sprendimui apskųsti.

Kitas svarbus klausimas – sporto organizacijų teisė teikti specialistus, turinčius pakankamą patirtį ir kompetenciją sporto teisės srityje į rekomenduojamų VKAT SA arbitrų sąrašą, kurį tvirtins VKAT valdyba.

Tikimasi, kad naujas SA Reglamentas labiau atitiks Lietuvos ir užsienio subjektų poreikį spręsti sporto srityje kylančius ginčus operatyviai, lanksčiai ir prieinamais kaštais bei kompetentingų sporto teisės srities profesionalų.

Kartu su SA Reglamentu patvirtintos ir rekomenduojamos arbitražinės išlygos.

Vilniaus komercinio arbitražo teismo Arbitražo procedūros reglamento Sporto Arbitražo prie Vilniaus komercinio arbitražo teismo procedūros reglamentas.

Raktažodžiai
Close
Close