Komentarai

I. Povilaitienė. LAT patvirtino, kad darbuotojų atleidimas dėl struktūrinių pertvarkymų ir toliau lieka kelione „per minų lauką“

2020 metus Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pradėjo nutartimi, priimta ginče dėl darbuotojos atleidimo iš darbo darbdaviui nusprendus naikinti perteklinę pareigybę (bylos Nr. e3K-3-152-248/2020). LAT nusprendė, kad darbdavys vis dėlto pažeidė atleidimo iš darbo tvarką.

Visų pirma, kasacinės instancijos teismas pabrėžė, kad tam, jog darbo organizavimo pakeitimai ar kitos priežastys, susijusios su darbdavio veikla, galėtų būti darbo sutarties su darbuotoju nutraukimo priežastimi, jos turi lemti konkretaus darbuotojo atliekamos darbo funkcijos nereikalingumą. Tai reiškia, kad minėtas realias su darbdavio veikla susijusias priežastis ir darbuotojo atliekamos darbo funkcijos nereikalingumą turi sieti tiesioginis priežastinis ryšys.

Antra, egzistuojančios priežastys, kuriomis grindžiamas pareigybės panaikinimas dėl konkretaus darbuotojo atliekamos darbo funkcijos nereikalingumo, gali būti pripažintos realiomis, o ne fiktyviomis tik tuo atveju, jei jų laikomasi ir po to, kai nutraukiama darbo sutartis su „pertekliniu“ darbuotoju.  Todėl jei vėlesni darbdavio sprendimai leidžia daryti išvadą, kad darbdavys buvo nenuoseklus (pavyzdžiui, į atleisto darbuotojo vietą priėmė naują darbuotoją, vietoj panaikintos pareigybės įsteigė naują pareigybę su identiškomis funkcijomis ar pan.) ir tokių savo sprendimų nepagrindė naujai atsiradusiomis svarbią reikšmę turinčiomis aplinkybėmis, būtų pagrindas daryti išvadą, jog darbdavio nurodytos darbo vietos naikinimo poreikį lėmusios priežastys buvo fiktyvios vien dėl to, kad darbdavio priimtas sprendimas nebuvo realiai vykdomas.

Galiausiai LAT pabrėžė, jog yra svarbu laikytis DK nustatytų procedūrų ir paaiškino, kad darbuotojų atrankos procedūra, kai perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, susideda iš šių etapų: atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijų suderinimo su darbo taryba, o kai jos nėra, – su profesine sąjunga; darbuotojų atrankos kriterijų patvirtinimo darbdavio sprendimu; atranką vykdysiančios komisijos sudarymo; atrankos pagal nustatytus kriterijus vykdymo.

Dr. Ieva Povilaitienė yra VU Teisės fakulteto lektorė, darbo teisės ginčų arbitrė, TGS Baltic asocijuotoji partnerė

Raktažodžiai
Close
Close