Teismai

LAT apie subjektyvųjį ir objektyvųjį sutarčių aiškinimą

Ginčo šalis siejo paslaugų – draudimo žalos administravimo – teikimo santykiai. Ieškovė nuosekliai laikėsi pozicijos, kad dvi sutarties sąlygos leidžia jai gauti atlyginimą už dalies veiksmų, nurodytų sutarties II skyriuje, atlikimą žaliosios kortos bylose, o atsakovės teigimu, atlygis siejamas su draudimo bylos užbaigimu, t. y. už visų reikalingų žalos bylos administravimo veiksmų atlikimą bei sprendimo projekto dėl draudimo išmokos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti paruošimą. Taigi nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl suteiktas paslaugų apmokėjimo sąlygas įtvirtinančių sutarties nuostatų prasmės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nusprendė, kad byloje nebuvo nustatytos jai teisingai išspręsti reikšmingos aplinkybės, leidžiančios apskaičiuoti proporcingą paslaugų, teiktų tiek ieškovės, tiek Lenkijoje veikiančios draudimo bendrovės filialo, vertę ir nusprendė panaikinti apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

Kasacinis teismas pasisakė, kad sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodo prioritetas: aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Tačiau sutarties šalių subjektyviais ketinimais nustatant sutarties turinį galima vadovautis tik jeigu abi šalys sutaria dėl sutarties teksto prasmės. Šalių tikrųjų ketinimų nustatymas yra praktiškai neįmanomas, kai tarp šalių yra ginčas dėl tikrosios sutarties teksto prasmės ir kai šalys skirtingai interpretuoja sutarties tekstą, tokiais atvejais taikytinas objektyvusis sutarties aiškinimo metodas – jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys, t. y. taikoma sisteminė-lingvistinė sutarties teksto analizė.

Pagal nagrinėjamos bylos duomenis subjektyviuoju metodu, vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatytais kriterijais, šalių konsensuso neįmanoma nustatyti. Byloje nėra pateikta jokios medžiagos apie šalių derybas dėl sutarties sudarymo, ieškovės santykių su draudimo bendrove praktiką iki sutarties sudarymo. Kitas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodo kriterijus yra šalių elgesys po sutarties sudarymo: pats sutarties vykdymas, jos netinkamas vykdymas, šalių reiškiami reikalavimai viena kitai, pretenzijos, pranešimai apie vykdymo trūkumus, įvykdymo priėmimas, atsisakymas priimti įvykdymą ir pan. Atkreiptas dėmesys į tai, kad šalių elgesys po sutarties sudarymo vis dėlto negali įrodyti tikrosios šalių valios ir net gali būti priešingas tam, ko šalys siekė sudarydamos sutartį, tačiau vis dėlto jis tam tikrais atvejais gali leisti įžvelgti tai, ko šalys siekė sudarydamos sutartį.

Vis dėlto kilus šalių ginčui atsakovė atsisakė apmokėti ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras už žaliosios kortos bylų administravimą ir pareiškė priešieškinį, siekdama susigrąžinti iki tol už tokių bylų administravimą ieškovei sumokėtas lėšas. Taigi toks atsakovės elgesys parodė, kad jai toks reikalavimas sumokėti už dalį darbų žaliosios kortos bylose nėra priimtinas. Vadinasi, nagrinėjamoje byloje susiklostė minėta situacija, kai šalių pozicijos dėl sutarties sąlygų, nustatančių suteiktų paslaugų apmokėjimo tvarką, yra visiškai priešingos, ir dėl to prioritetas teiktinas objektyviam sutarties aiškinimo metodui, t. y. sisteminei-lingvistinei sutarties sąlygų analizei, ir jos sąlygos aiškintinos taip, kaip jas aiškintų tokiomis pat aplinkybėmis analogiški šalims protingi asmenys.

Raktažodžiai
Close
Close