Teismai

ESTT: pavadinimo „Aceto Balsamico di Modena“ apsauga neapima jo atskirų ne geografinių terminų naudojimo, kaip antai, “Aceto” ar “Balsamico”

Šiandien ES Teisingumo Teismas (ESTT) pasisakė, kad pavadinimo „Aceto Balsamico di Modena“ apsauga neapima jo atskirų ne geografinių terminų naudojimo, kaip antai, “Aceto” ar “Balsamico”. Nagrinėjamu atveju Reglamento Nr. 583/2009 8 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad būtent pavadinimas „Aceto Balsamico di Modena“ vidaus ir tarptautinėje rinkoje turi itin gerą vardą ir kad būtent šis pavadinimas atitinka sąlygą, susijusią su produkto šiuo pavadinimu reputacija.

Balema gamina Badeno (Vokietija) vyno acto produktus ir jais prekiauja bent 25 metus. Šių produktų etiketėse, be kita ko, nurodyti žodžiai „Balsamico“ ir „Deutscher balsamico“, esantys užrašuose. Consorzio manė, kad naudodama žodį „Balsamico“ Balema pažeidžia SGN „Aceto Balsamico di Modena“, todėl išsiuntė jai įspėjamąjį pranešimą. Ši bendrovė savo ruožtu Vokietijos teismuose pareiškė ieškinį dėl pripažinimo, kad ji neprivalo liautis naudoti šio žodžio Vokietijoje pagamintų acto produktų etiketėse.

Be to, ESTT pasisakė, kad neginčijama, kad žodis „aceto“ yra bendras terminas, kaip jau yra konstatavęs Teisingumo Teismas ( žr. 1981 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Komisija / Italija, 193/80, EU:C:1981:298, 25 ir 26 punktus). Kita vertus, žodis „balsamico“ yra būdvardžio „balzaminis“ vertimas į italų kalbą, neturintis jokios geografinės konotacijos ir, kiek tai susiję su actu, bendrai vartojamas apibūdinti actui, kuriam būdingas saldžiarūgštis skonis. Taigi tai taip pat yra bendras terminas.

Dėl „sudėtinių“ pavadinimų, Teisingumo Teismas taip pat yra nusprendęs, jog tai, kad reglamente, kuriuo įregistruojamas toks pavadinimas, nėra išnašos, kurioje būtų nurodyta, kad registracijos neprašoma taikyti vienai iš šio pavadinimo dalių, nebūtinai reiškia, kad yra saugoma kiekviena jo dalis. Teisingumo Teismas nurodęs, kad, net jei gali atrodyti, jog iš Reglamento Nr. 2081/92 13 straipsnio matyti, kad, nesant konkrečių aplinkybių, liudijančių priešingai, pagal šią nuostatą suteikiama apsauga apima ne tik patį sudėtinį pavadinimą, bet ir kiekvieną iš jo sudedamųjų dalių, vis dėlto taip yra tik tuomet, kai ši sudedamoji dalis nėra bendrinis ar bendras terminas (šiuo klausimu žr. 1998 m. birželio 9 d. Sprendimo Chiciak ir Fol, C‑129/97 ir C‑130/97, EU:C:1998:274, 37 ir 39 punktus).

Raktažodžiai
Close
Close