Teismai

LAT: atšauktas vadovas gali būti grąžintas į darbą

2019 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) civilinėse bylose Nr. e3K-3-327-701/2019 ir Nr. e3K-3-333-684/2019 konstatavo, kad atšauktas juridinio asmens vadovas gali būti grąžintas į darbą. Nagrinėjamu atveju Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktorius buvo atleistas 3 kartus.

Pirmą kartą – už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai tokį atleidimą iš darbo pripažino neteisėtu ir grąžino vadovą į darbą, o kasacinis skundas nebuvo priimtas nagrinėti.

Antrą kartą darbdavys vadovą atšaukė ir atleido Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 104 str. numatytu pagrindu, t.y. atšaukus vadovą iš pareigų. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai atleidimą ir vėl pripažino neteisėtu bei vadovą antrą kartą grąžino į darbą. Sprendimas dalyje dėl grąžinimo buvo įvykdytas, nors vėliau kasacinis teismas tokį sprendimą panaikino ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo į apeliacinę instanciją.

Trečią kartą vadovas vėl buvo atleistas jį atšaukus (DK 104 str.), o toks atleidimas buvo apskųstas atskiroje byloje. Šį atleidimą pirmos ir apeliacinės instancijos teismai ir vėl pripažino neteisėtu, tačiau šį kartą nusprendė vadovo į darbą negrąžinti.

Įdomu, kad bylos apeliacinėje instancijoje dėl antro ir trečio atleidimo (dėl antro atleidimo nagrinėjama buvo po grąžinimo iš kasacinės instancijos) buvo nagrinėtos ir sprendimai priimti tą pačią dieną ir tos pačios sudėties teisėjų kolegijos. Nors abiem atvejais vadovas atleistas jį atšaukus ir abiem atvejais atleidimas buvo pripažintas neteisėtu, tačiau vienu atveju vadovas į darbą grąžintas, o kitu – ne, tačiau priteisiant vadovui visas sumas, kurias numato DK tokiu atveju. Kitaip tariant, de facto vadovas buvo ir grąžintas į darbą, ir dar jo naudai buvo priteista kompensacija pagal išdirbtus metus, priklausanti darbuotojui, negrąžinamam į darbą, bei kompensacija už priverstinę pravaikštą.

Abu apeliacinės instancijos teismo sprendimai buvo apskųsti kasaciniam teismui. Kasacinis teismas abi bylas (Nr. e3K-3-327-701/2019 ir Nr. e3K-3-333-684/2019) taip pat išnagrinėjo tą pačią dieną ir tos pačios sudėties. Teismas nusprendė, kad abu atleidimai buvo neteisėti, o apeliacinės instancijos teismas pagrįstai vienu atveju vadovą grąžino į darbą, o kitu atveju pagrįstai negrąžino.

LAT pasisakė, kad:

  • itin svarbu, ar tinkamas organas priėmė sprendimą dėl vadovo atšaukimo. Faktas, kad sprendimą dėl vadovo atšaukimo priėmė ne tas organas, savaime lemia atšaukimo ir atleidimo neteisėtumą. Teismas nusprendė, kad nors bendruoju atveju sprendimą dėl vadovo atšaukimo turi priimti meras, tačiau šiuo atveju darbdavys buvo švietimo įstaiga (atsakovas nesutiko su tokiu statusu), kurios vadovą privalėjo atšaukti savivaldybės taryba;
  • tai, kad paskirtas naujas vadovas, nėra kliūtis grąžinti atšauktą vadovą į darbą. Įdomu, kad LAT šiuo atveju net nevertino ar specifinis juridinio asmens vadovo statusas gali būti pagrindas negrąžinti vadovo į darbą, nors ankstesnėje LAT praktikoje akcentuojama, kad vadovą ir juridinį asmenį sieja fiduciariniai santykiai;
  • atsakovo prašymas dėl negrąžinimo į darbą (antruoju atleidimo atveju) buvo pateiktas pavėluotai. Nors toks prašymas pateiktas ginčą nagrinėjant dar pirmojoje instancijoje, tačiau tik atsakovo baigiamosiose kalbose. Todėl teismai šiame etape pateikto prašymo pagrįstai netenkino. Trečiuoju atleidimo atveju prašymas negrąžinti į darbą buvo pateiktas laiku. Toks prašymas neprivalo būti motyvuotas ir teismai negalėjo jo ignoruoti, todėl pagrįstai vadovo negrąžino į darbą.
  • Nors DK 218 str. 2 d. šiuo metu numato 12 mėn. atlyginimo ribojimą už priverstinę pravaikštą (iki 2017 m. liepos 1 d. toks ribojimas nebuvo numatytas), tačiau tai nepanaikina ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje numatytos galimybės priteisti mažesnę sumą. Kita vertus, šiuo konkrečiu atveju teismas tokia teise nepasinaudojo ir priteisė vadovui maksimalią sumą už priverstinę pravaikštą.

 

Tekstą parengė advokatų kontoros vyresnysis teisininkas Vytautas Šilinskas ir teisininko padėjėja Viktorija Minkevičiūtė

 

 

 

 

 

Raktažodžiai
Close
Close