Teismai

LVAT: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl vaikų skaičiaus klasėje prieštarauja teisės aktams

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) išnagrinėtoje administracinėje byloje nr. eA-614-822/2019 dėl mokinių skaičiaus klasėse bei ikimokyklinio ugdymo grupėse pripažino Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje skundu reikštą reikalavimą teisėtu ir konstatavo, kad byloje ginčytu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas mokinių skaičiaus vidurkis klasėse, planuojamas mokinių skaičiaus vidurkis klasėse bei vidutinis vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėse neatitinka teisės aktų reikalavimų.

Bylą išnagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nustatydama mokinių skaičiaus vidurkį 1-4, 5-12 klasėse ir planuojamą mokinių skaičiaus vidurkį šiose klasėse bei vidutinį vaikų skaičių priešmokyklinio ugdymo grupėse nesilaikė teisės aktų reikalavimų ir priėmė neteisėtą sprendimą. Teismo nutartyje padaryta išvada, kad atsakovas nesilaikė teisės aktuose įtvirtintos pareigos priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatyti ne didesnį kaip 20 vaikų skaičių, o 1–4 klasėse ne didesnį kaip 24, 5–12 klasėse ne didesnį kaip 30 mokinių skaičių.

Teismo neįtikino Vilniaus miesto savivaldybės pateikti argumentai, kuriais savo sprendimą iš esmės pagrindė pirmosios instancijos teismas, kad byloje ginčyto sprendimo prieduose nustatomas preliminarus mokinių skaičius klasėse ir vidutinis vaikų skaičius grupėse nėra reikšmingi. „Tai neatleidžia atsakovo nuo pareigos laikytis minėtų teisės aktų reikalavimų“, – konstatavo LVAT.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad ginčytu sprendimu mokinių klasėse ir vaikų grupėse skaičiai nustatyti šiuo metu jau pasibaigusiems mokslo metams. „Nors bylai aktualūs 2017–2018 mokslo metai yra pasibaigę, tačiau, LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, neleistina situacija, jog ginčo sprendimu neteisėtai suformuoti grupių (klasių) vaikų skaičiai būtų įteisinami į ateitį“ – teigiama nutartyje.

LVAT konstatavo, kad pareiškėjo prašymas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą pakeisti ginčyto sprendimo dalį yra teisėtas, bet tenkinamas iš dalies, atmetant prašymą faktiškai įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą pakeisti šį sprendimą, nes, kaip nutartyje nurodė teismas – „atmetant prašymą faktiškai įpareigoti atsakovą svarstyti 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-985 pakeitimą, kas pagal šiuo metu susiklosčiusias aplinkybes būtų nepagrįsta, nes toks teismo sprendimas būtų neaktualus ir beprasmiškas.“ Teismo sprendimu iš esmės siekiama užtikrinti Konstitucija grindžiamo savivaldybių veiklos administracinės priežiūros instituto funkcionalumą, įgyvendinti satisfakcinę kreipimosi į teismą paskirtį, taip pat pripažįstama, kad Vyriausybės atstovas, veikdamas ex officio, pagrįstai kreipėsi į teismą tuo metu, kai neteisėtu aktu sukurta faktinė situacija dar galėjo būti pakeista.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Raktažodžiai
Close
Close