Teismai

LVAT: ribojimai licencijuojamai veiklai turėtų būti aiškiai ir sistemiškai išdėstomi teisės aktuose, nes kitaip kiltų galimybė susijusioms institucijoms naudotis nepagrįsta veiksmų laisve

Pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Tarnybos) įsakymą. Skundžiamu Įsakymu atsakovas sustabdė pareiškėjo asmens sveikatos priežiūros licencijos dalies galiojimą, sustabdant teisę teikti antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – radioliogijos paslaugą nurodytu adresu. Atsakovas teigė, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti radiologijos diagnostikos įrangą vienu adresu, o radiologinių vaizdų aprašymo įrangą kitu adresu, negali teikti radiologijos paslaugos. Pirmosios instancijos teismas skundą atmetė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino ir Tarnynos įsakymą panaikino.

Teisėjų kolegija pasisakė, kad sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad atsakovas, plačiau aiškindamas Radiologijos aprašo normas ir neįvardindamas konkrečių teleradiologijos paslaugas reglamentuojančių teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, nustatė papildomus reikalavimus teleradiologijos paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, konkrečiu atveju, kai iš pareiškėjo, turinčio licenciją teikti antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – radiologijos paslaugas keliais adresais ir siekiančio vienu įmonės adresu teikti tik teleradiologijos paslaugas, reikalaujama pastaruoju adresu teikti ir radiologijos (diagnostikos) paslaugas.

Teisėjų kolegija nusprendė, kad reikalavimai licencijuojamai veiklai turėtų būti aiškiai nustatyti įstatymuose ir kituose teisės aktuose, tokiu būdu užtikrinant, kad visi ūkio subjektai, pagal turimas licencijas užsiimantys licencijuojama veikla, žinotų ir suprastų sąlygas, kurių privalo laikytis. Šiuo atveju Radiologijos aprašas, priimtas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pagal kurį Sveikatos apsaugos ministerija nustato sveikatos priežiūros tinkamumo ir priimtinumo reikalavimus, net nenumato reikalavimų teleradiologijos paslaugų teikimui bei tokios paslaugos iš viso neišskiria, nors atsakovas grindžia savo sprendimą šio aprašo nuostatomis. Apskritai neaišku atsakovo pozicija dėl to, ar pareiškėjas atitinka reikalavimus, konkrečiai keliamus teleradiologijos paslaugų teikimui, ir kokius reikalavimus yra nustatęs šiuo atveju įstatymų leidėjas, bei ar tokių reikalavimų pareiškėjas laikosi.

LVAT akcentavo, kad bet kokie ribojimai licencijuojamai veiklai turėtų būti proporcingi siekiamam tikslui ir nesudaryti situacijos, kai tam tikrų paslaugų teikimas yra apskritai eliminuojamas. Tokie ribojimai turėtų būti aiškiai ir sistemiškai išdėstomi teisės aktuose, nes kitaip kiltų galimybė susijusioms institucijoms naudotis nepagrįsta veiksmų laisve.

Ginčijamas sprendimas yra nemotyvuotas, nes jame nėra aiškiai nurodytų teisės aktų reikalavimai, kuriuos pareiškėjas pažeidė konkrečiu atveju, o ginčijamame sprendime nurodytos aplinkybės nėra pakankamos ginčijamam sprendimui pagrįsti. Teisėjų kolegija konkrečiu atveju vertino, kad atsakovo nurodytos teisės normos ginčijamame sprendime negali pagrįsti pažeidimo.

Raktažodžiai
Close
Close