Teismai

LAT: gamintojų ir importuotojų teisiniai santykiai su pakuočių pardavėjais dėl daugkartinių pakuočių tvarkymo gali būti grindžiami skirtingais teisiniais pagrindais

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija spalio 10 d. priėmė nutartį dėl teisės normų, reglamentuojančių daugkartinių pakuočių tvarkymo išlaidų padengimo tvarką pakuočių pardavėjams, aiškinimo ir taikymo. Lietuvos Respublikoje pakuočių (įskaitant ir daugkartinių pakuočių) apskaitos, ženklinimo, surinkimo, naudojimo reikalavimus, taip pat gamintojų, importuotojų, pardavėjų, vartotojų atliekų tvarkytojų teises ir pareigas tvarkant pakuotes nustato Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Įstatymas). Šiuo Įstatymu buvo įgyvendinta 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB ir kitos ją iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos.

Kasacinis teismas pasisakė, kad daugkartinių pakuočių tvarkymo procese susiklosto sudėtingi kompleksiniai teisiniai santykiai: tarp gamintojų ir (ar) importuotojų bei pardavėjų – dėl prekės su daugkartine pakuote tiekimo, užstato už daugkartinę pakuotę paėmimo ir grąžinimo; tarp pardavėjų ir vartotojų – dėl prekės su daugkartine pakuote pirkimo–pardavimo, sumokant produkto kainą ir užstatą už daugkartinę pakuotę, daugkartinės pakuotės ir užstato už daugkartinę pakuotę grąžinimo; tarp pardavėjų ir gamintojų ir (ar) importuotojų – dėl daugkartinės pakuotės surinkimo ir grąžinimo bei išlaidų, susijusių su daugkartinės pakuotės tvarkymu, padengimo pardavėjams; tarp gamintojų ir (ar) importuotojų ir (ar) pardavėjų bei užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus – dėl daugkartinės pakuotės tvarkymo išlaidų padengimo organizavimo ir kt. Visi šie teisiniai santykiai gali atsirasti skirtingu teisiniu pagrindu (įstatymo, sutarties, kitu teisiniu pagrindu, pvz., steigiant tam tikrą juridinį asmenį ir pan.).

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnis reguliuoja pakuočių pardavėjų pareigas užstato sistemoje, įskaitant pareigą priimti daugkartines pakuotes iš vartotojų, už kurias nustatytas užstatas, ir grąžinti šį užstatą vartotojams, nepaisant to, ar parduoda gaminius, supakuotus į tapačią pakuotę, ar ne. Akivaizdu, kad Įstatymo nustatytų pareigų, susijusių su užstato sistemos funkcionavimu, vykdymas sukelia papildomų sąnaudų pakuočių pardavėjams. Tačiau į paties užstato dydį daugkartinių pakuočių tvarkymo išlaidų padengimas nėra įtrauktas.

Gamintojų ir importuotojų teisiniai santykiai su pakuočių pardavėjais dėl daugkartinių pakuočių tvarkymo gali būti grindžiami skirtingais teisiniais pagrindais (teisės akto, sutarties, juridinio asmens dalyvio teisių ir pareigų įgyvendinimu ar kt.). Atsižvelgiant į tai, teisinio pagrindo nustatymas, iš kurio ieškovė nagrinėjamu atveju kildina savo, kaip pardavėjos, reikalavimo teisę atsakovei (gamintojai) dėl daugkartinės pakuotės, kuriai taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, tvarkymo išlaidų padengimo, turi esminę reikšmę sprendžiant kilusį ginčą nagrinėjamoje byloje.

Byloje nustatyta, kad penki didžiausi Lietuvos Respublikoje veikiantys alaus gamintojai, įskaitant ir atsakovę, užstato už daugkartines pakuotes sistemai administruoti įsteigė VšĮ „Desa“, veikiančią kaip šios sistemos administratorių. Ieškovė, kuri užstato už daugkartines pakuotes sistemoje veikia kaip pakuočių pardavėja, nėra šio viešojo juridinio asmens dalyvė. Bylą nagrinėję teismai nenustatė bylai teisinę reikšmę turinčių aplinkybių, leidžiančių tinkamai kvalifikuoti, kokiu pagrindu tarp ieškovės, atsakovės ir (ar) užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorės susiklostė teisiniai santykiai dėl daugkartinio naudojimo pakuočių tvarkymo ir dėl šios tvarkymo veiklos turėtų išlaidų apmokėjimo; kaip, kokiu būdu pardavėjui tapo privaloma užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorės VšĮ „Desa“ nustatytas kompensacijos už pakartotinio naudojimo butelių surinkimą dydis ir šios kompensacijos mokėjimo tvarka. Tik nustačius daugkartinio naudojimo pakuočių tvarkymo teisinių santykių atsiradimo teisinį pagrindą, ginčo atveju būtų galima nustatyti pakuočių pardavėjo pareigos grąžinti daugkartinę pakuotę gamintojui ir gamintojo pareigos priimti daugkartinę pakuotę turinį bei šios pareigos įvykdymo (neįvykdymo) faktą.

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad tuo atveju, jei būtų nustatyta, jog ginčo šalių daugkartinio naudojimo pakuočių tvarkymo teisiniai santykiai grindžiami sutarties pagrindu (pvz., pardavėjui prisijungus prie užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorės VšĮ „Desa“ patvirtintos tvarkos, kaip standartinių sutarties sąlygų), ginčo šalių pareigų (atitinkamai pakuočių pardavėjo pareigos grąžinti daugkartinę pakuotę gamintojui ir gamintojo pareigos priimti grąžinamą daugkartinę pakuotę) turinys bei atitinkamų pareigų įvykdymo faktas turėtų būti nustatytas remiantis sutarčių aiškinimo principais. Be to, atkreipė dėmesį, kad minėtų daugkartinio naudojimo pakuočių tvarkymo teisinių santykių dalyvių pareigų turiniui bei jų įvykdymo faktui nustatyti gali turėti reikšmės, ar kompensacijos už daugkartinės pakuotės surinkimą dydis apima išlaidų už daugkartinės pakuotės fizinį pristatymą gamintojui padengimą, taip pat kitos aplinkybės: įprasta kitų gamintojų ir importuotojų praktika santykiuose su pardavėjais, įskaitant ir praktiką dėl paties užstato grąžinimo, taip pat tarp ginčo šalių susiklosčiusi praktika dėl užstato grąžinimo ir kompensacijos už pakuočių tvarkymą sumokėjimo kitų pakuočių atžvilgiu.

Kasacinis teismas padarė išvadą, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nenustatė aplinkybių, turinčių teisinę reikšmę ieškovės reikalavimui dėl kompensacijos priteisimo išnagrinėti ir įvertinti. Kadangi šios aplinkybės gali būti nustatytos tik pirmosios instancijos teisme, tai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį ir pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad nagrinėjama byla ir joje keliamas klausimas dėl daugkartinių pakuočių tvarkymo išlaidų atlyginimo gali būti reikšmingi visos užstato už daugkartines pakuotes sistemos funkcionavimui, todėl gali būti tikslinga į nagrinėjamą bylą kaip proceso dalyvį įtraukti valstybės instituciją, atsakingą už pakuočių ir pakuočių atliekų sistemos valdymą, išvadai duoti.

Raktažodžiai
Close
Close