Institucijos

„Brexit“ ar ne „Brexit“?

„Stebėdamas Boriso Johnsono pašėlusias pastangas išstoti iš Europos Sąjungos iki spalio 31 dienos, nejučiomis pradėjau tuo tikėti”, teigia advokatas Gintautas Bartkus. Jis kartu su kolegomis parengė šį klausimyną verslui, norinčiam įvertinti savo pasirengimą „Brexit“ iššūkiams.

Tiekimo grandinė: Ar įvertintas galimi prekių teikimo sutrikimai? Ar atsižvelgta į galimus muitus? Ar apsvarstyti galimi tiekimo sutrikimai visose proceso grandyse?

Darbuotojai: Kaip užtikrinama, kad būtini darbuotojai būtų reikiamoje vietoje ir reikiamu laiku? Ar laisvo judėjimo praradimas nesukurs talentų trūkumo ar apribojimo? Ar pasiruošta specifiniams dokumentų susijusių su imigracija/emigracija tvarkymams? Ar nauji procesai susiję su teisės dirbti įgyvendinimu sutvarkyti? Darbuotojų komandiruotės ir darbuotojų nuoma?

Finansinė aplinka: Ar įvertinti galimi valiutos svyravimai? Įtaka palūkanoms ir piniginėms operacijoms? Pasikeitimai mokestinėje aplinkoje? PVM ir sandorių kainodaros dokumentacija?

Reguliacinė aplinka ir teisė: Ar suprantami pasikeitimai reguliacinėje aplinkoje ir ar jiems pasiruošta? Ar sutartys galės toliau būti vykdomos? Ginčų sprendimo būdai? Ar įvertinti galimi pasikeitimai duomenų perdavimui? Partnerių tapimas „užjūrio“ bendrovėmis? Veiklos vykdymas neįsteigus bendrovės? Ar peržiūrėtas oficialių (valdžios išduotų) dokumentų galiojimas? Akcijų prekybos ir išleidimo apribojimai?

Rinkos prieinamumas ir prekyba: Ar identifikuoti pasikeitimai susiję su prekių ir paslaugų pardavimu praradus laisvos prekybos rėžimą? Ar įvertinti galimi netarifiniai prekybos apribojimai: licencijos, sertifikatai, etc.? Kaip atrodys paslaugų ir prekių rinkos ateityje?

Gintautas Bartkus yra advokatas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto partnerystės docentas

Raktažodžiai
Close
Close