InstitucijosTeismai

ESTT: Lietuvos įstatymuose įtvirtinti vidaus sandorių sudarymo ribojimai neprieštarauja ES teisės normoms

Į ESTT kreipėsi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), nagrinėjęs civilinę bylą pagal bendrovės „Irgita“ ieškinį, kuriuo ji prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės ir šios valdomos įmonės „Kauno švara“ sudarytą sutartį dėl vejų šienavimo. Byloje C‑285/18 nustatyta, jog Lietuvos įstatymuose numatyti vidaus sandorių sudarymo ribojimai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės normoms.

LAT prašė ESTT išaiškinti, ar ES teisę atitinka Lietuvos teisės aktuose įtvirtinti papildomi vidaus sandorių ribojimai. Viešųjų pirkimų įstatymas numato, kad vidaus sandoriai gali būti sudaromi tik išimtiniu atveju, jeigu atitinkamos paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo negalima užtikrinti organizuojant viešąjį pirkimą. Tokios pozicijos laikosi ir Konkurencijos taryba, kuri teikė savo išvadą minėtoje byloje LAT ir nurodė, jog Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta vidaus sandorių sudarymo išimtis nereiškia, kad savivaldybė gali ignoruoti Konkurencijos įstatyme įtvirtintą pareigą – užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir nediskriminuoti rinkos dalyvių.

ESTT paskelbė, kad valstybė narė gali perkančiajai organizacijai nustatyti vidaus sandorio sudarymo sąlygas, kurios nenumatytos ES direktyvoje, siekiant visų pirma užtikrinti paslaugų nepertraukiamumą, gerą kokybę ir prieinamumą. Tačiau pasirenkant konkretų paslaugų teikimo būdą turi būti paisoma vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

Galutinį sprendimą dėl bendrovės „Irgita“ ir Kauno miesto savivaldybės ginčo turės priimti LAT, remdamasis ESTT sprendimu.

LR konkurencijos tarybos informacija

Raktažodžiai
Close
Close