Ministerija

Planuojama steigti ikiteisminę viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisiją

Paspartinti viešųjų pirkimų ginčų procesą, sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms, sumažinti teismų krūvį – tokių tikslų siekiama steigiant ikiteisminę viešųjų pirkimų ginčų  nagrinėjimo komisiją. Teisingumo ministerija parengė naują įstatymo projektą, reglamentuojantį tokios institucijos veiklą – nagrinėti nesutarimus tarp verslo ir perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų klausimais.

„Mažindami bylų naštą teismams ir sudarydami palankesnę aplinką verslui  dalyvauti valstybės užsakymuose,  siūlome supaprastinti ir kartu sutrumpinti skundų nagrinėjimo procedūras,  – sako  teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.– Procedūros kaštai  teismuose yra didesni negu  specializuotoje sprendimų peržiūros institucijoje. Be to, jos darbuotojai, turėdami kompetenciją ir patirtį viešųjų pirkimų srityje, galės greičiau išnagrinėti skundus.  Dabar dėl teismų užimtumo šis procesas užtrunka, ir tai turi įtakos investicijų, paslaugų plėtrai, ypač regionuose“.

Pasak  ministro, planuojama, kad  steigiant  naują instituciją nereikės papildomų  biudžeto išlaidų, ji būtų formuojama iš atsilaisvinusių pareigybinių etatų ir dalį išlaidų  padengtų  žyminis mokestis už viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą.

Ginčai viešųjų pirkimų ginčų komisijoje būtų nagrinėjami 1,5-3 kartus greičiau negu teismuose. Komisijoje paprastai ginčai turėtų būti išspręsti per 30 dienų. Net jeigu toks sprendimas būtų skundžiamas teismui, apeliacinis procesas teisme vyktų greičiau, nes byla bus tinkamai parengta teisminiam nagrinėjimui. Tikimasi, kad maždaug 60-80 proc. visų viešųjų pirkimų ginčų bus išspręsta šioje komisijoje ir nepasieks teismo.

Viešųjų pirkimų tarnyba yra vykdomosios valdžios institucija, prižiūrinti, kaip laikomasi  ir įgyvendinami teisės aktai viešųjų pirkimų srityje, taip pat vykdo mokymo, metodologijos, pirkimų kontrolės ir prevencijos, viešųjų  pirkimų portalo administravimo funkcijas. Ikiteisminė viešųjų pirkimų ginčų komisija padėtų  viešųjų pirkimų dalyviams užtikrinti  jų pažeistų teisių ir interesų gynimą, atkurti  teisingumą

Pernai Viešųjų pirkimų tarnyba gavo 1197 pranešimą apie galimus pažeidimus viešųjų pirkimų procese. Teismus pasiekė 327 skundai dėl viešųjų pirkimų, buvo išnagrinėtos 302 viešųjų pirkimų ginčų bylos.

16 Europos Sąjungos valstybių yra įteisinę neteisminį viešųjų pirkimų ginčų sprendimo mechanizmą (pvz., Danija, Lenkija, Kipras, Ispanija), daugelyje iš jų – ikiteisminis ginčų nagrinėjimas yra privalomas, o ikiteisminių institucijų sprendimai gali būti apskundžiami teismams.

Teisingumo ministerija jau yra parengusi analogiškas pataisas, kad Administracinių ginčų komisijoje būtų įteisintas privalomas tarnybinių ginčų, pavyzdžiui, dėl atleidimo iš darbo, nuobaudos skyrimo, ginčai dėl neteisėtų   valstybinių ar savivaldybių institucijų veiksmų ir kt., nagrinėjimas.

 

Teisingumo ministerijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close