Teismai

LAT: išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi negali būti įpareigotas teikti išlaikymą rentos mokėtojo sutuoktinis

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija rugsėjo 26 d. nutartyje pasisakė, kad išlaikymo iki gyvos galvos sutartis išsiskiria socialine reikšme. Pagal šią sutartį rentos gavėjas – fizinis asmuo perduoda jam priklausantį gyvenamąjį namą, butą, žemės sklypą ar kitokį nekilnojamąjį daiktą rentos mokėtojui nuosavybės teise, o rentos mokėtojas įsipareigoja išlaikyti rentos gavėją ir (arba) šio nurodytą asmenį (asmenis) iki gyvos galvos. Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis – rentos porūšis, kuriam būdingi bendrieji rentos sutarties požymiai ir rūšiniai rentos iki gyvos galvos požymiai.

Išlaikymas iki gyvos galvos dažniausiai pasireiškia atliekant tam tikrus veiksmus išlaikymo gavėjo naudai, tenkinant jo poreikius, aprūpinant jį reikiamais daiktais, gyvenamąja vieta, prižiūrint ligos atveju ir pan. CK 6.462 straipsnyje nustatyta, kad šalys sutartyje gali nustatyti galimybę išlaikymą iki gyvos galvos natūra pakeisti periodinėmis piniginėmis įmokomis; šios įmokos mokamos iki rentos gavėjo gyvos galvos. Teisėjų kolegija nurodė, kad išlaikymo iki galvos sutartis yra fiduciarinė, grindžiama asmeniniu pasitikėjimu, rentos gavėjui paprastai yra svarbios asmens, teikiančio išlaikymą, savybės, lemiančios pasitikėjimą rentos davėjo asmeniu ir atitinkamai rentos gavėjo sprendimą sudaryti išlaikymo iki gyvos galvos sutartį.

Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 1997 m. lapkričio 19 d. atsakovas su G. K. pasirašė išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo teikti išlaikymą G. K., o ši savo butą perleido atsakovui. Ieškovės teigimu, nurodyti faktai (sutartį pasirašė atsakovas, butas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas jo vardu) neturi teisinės reikšmės, nes butas įgytas santuokos metu kaip bendroji jungtinė nuosavybė, be to, ieškovė taip pat teikė išlaikymą G. K. pagal nurodytą sutartį, būtent – padėjo G. K. buityje, bendravo su ja, lankė bažnyčią. Kasaciniame skunde ieškovė nurodė, kad teikiant išlaikymą sutarties vykdymo metu iki G. K. mirties buvo naudojamos santuokinės lėšos.

Teisėjų kolegijos vertinimu, išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi negali būti įpareigotas teikti išlaikymą, t. y. priežiūrą, gyvenamąją vietą, maitinimą ir t. t., rentos mokėtojo sutuoktinis, kuris įstatyme nustatyta forma nėra išreiškęs savo valios atlikti tokius veiksmus rentos gavėjui, o šis savo ruožtu nėra išreiškęs pasitikėjimo rentos mokėtojo sutuoktiniu ir gali nepageidauti būti nuo jo priklausomas (nuolat prižiūrimas, esant reikalui, maitinamas, slaugomas ir pan.).

Nagrinėjamos bylos atveju 1997 m. lapkričio 19 d. išlaikymo iki gyvos galvos sutartyje užfiksuota G. K. valia sudaryti sutartį būtent su atsakovu, perduodant jam nuosavybės teisę į butą ir išreiškiant pasitikėjimą bei sutinkant už perduotą nekilnojamąjį turtą gauti iš jo išlaikymą iki gyvos galvos. Byloje nepateikta duomenų, patvirtinančių, kad išlaikymo iki gyvos galvos sutartis buvo sudaryta ir su ieškove, o atsakovo pateikta 1997 m. lapkričio 19 d. išlaikymo iki gyvos galvos sutartis teikia pagrindą spręsti, kad bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcija byloje nuginčyta.

Raktažodžiai
Close
Close