Teismai

ES Teisingumo Teismas: darbdavys privalo pritaikyti darbo vietą neįgaliesiems

2019 m. rugsėjo 11 d. Teisingumo Teismas byloje C-397/18 priėmė prejudicinį sprendimą, kuriuo siekiama užtikrinti kuo veiksmingesnį neįgaliųjų teisės į darbą užtikrinimą.

Anot advokatų kontoros „TGS Baltic“ advokatės Dr. Ievos Povilaitienės ir advokato padėjėjos Indrės Mažeikaitės, byloje vertinta, kada neįgaliam darbuotojui gali būti keliami tokie patys reikalavimai, kaip likusiems darbuotojams. Nagrinėtu atveju, darbdavys atleido neįgalų darbuotoją iš darbo dėl „objektyvių priežasčių“ (t.y. dėl ekonominių, techninių, organizacinių ir gamybinių), nes jis netenkino atrankos kriterijų. Teismas sprendė, ar darbuotojas buvo diskriminuojamas dėl negalios.

Teismas pasisakė, kad darbdavys, vertindamas neįgalų darbuotoją turi teisę taikyti tokius vertinimo kriterijus, kaip: darbuotojo našumo lygis, jo gebėjimai atlikti įvairias užduotis įmonės darbo vietose ir nebuvimo darbe rodiklis. Tačiau prieš atleisdamas iš darbo neįgalų darbuotoją, darbdavys privalo įrodyti, kad ėmėsi priemonių, skirtų darbo vietai neįgaliesiems paruošti. Priemonėmis, padedančiomis pritaikyti darbo vietą neįgaliesiems yra laikoma: tinkamas patalpų ir įrengimų pritaikymas, darbo laiko modelių nustatymas, užduočių paskirstymas, mokymų organizavimas ir aprūpinimas integracijos ištekliais.

Dr. Ieva Povilaitienė

Kitaip tariant, Teismas akcentavo, kad darbdavys turi būti sudaręs sąlygas neįgaliam darbuotojui dirbti lygiai su negalios neturinčiais darbuotojais, tam, kad vėliau šiuos darbuotojus galėtų tarpusavyje vertinti lygiomis sąlygomis. Tiesa, Teismas kartu pažymėjo, kad darbdaviui negali būti užkrauta neproporcinga našta pritaikyti darbo sąlygas neįgaliam darbuotojui, ypač atsižvelgiant į finansines ir kitas susijusias išlaidas, į įmonės dydį ir finansinius išteklius, taip pat į galimybę gauti valstybės finansavimą ar kitos rūšies pagalbą.

Galiausiai, sprendime pažymėta, kad iš darbdavio nėra reikalaujama įdarbinti, paaukštinti, palikti darbo vietoje asmenį, kuris yra nekompetentingas, nesugeba ir negali vykdyti būtiniausių konkrečių pareigų funkcijų, nepažeidžiant įsipareigojimo sudaryti neįgaliesiems tinkamas sąlygas.

 

Tekstą parengė advokatų kontoros TGS Baltic advokatė Dr. Ieva Povilaitienė ir advokato padėjėja Indrė Mažeikaitė

Raktažodžiai
Close
Close