Teismai

LVAT kreipiasi į ES Teisingumo Teismą dėl vandens pypkių tabakui taikytinų mokesčių

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nutarė atnaujinti bylos, kurioje sprendžiamas mokestinis ginčas dėl vandens pypkių tabakui taikytinų akcizų, nagrinėjimą iš esmės ir kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas – įmonė „Skonis ir kvapasׅ“ 2012–2015 metais į Lietuvą įvežė vandens pypkių tabako. Šiuos gaminius sudarė tabakas, cukraus sirupas, aromatinės ir kitos medžiagos. Vilniaus teritorinė muitinė, patikrinusi šios įmonės pateiktas importo deklaracijas, nustatė, kad pareiškėjas jose nurodė ne visą ginčo produkto svorį, o tik jame esančio tabako, t. y. vienos iš sudėtinių dalių, svorį. Atitinkamai vertinant, kad pagal nacionalinio įstatymo nuostatas akcizu apmokestinamu rūkomuoju tabaku laikomas visas ginčo produktas, o ne tik jame esantis tabakas, įmonei „Skonis ir kvapas“ buvo paskaičiuotas 1 308 750,28 Eur akcizas, ir delspinigiai bei skirta 158 359 Eur bauda. Šį sprendimą pareiškėjas ir ginčija.

Šį mokestinį ginčą nagrinėjusiam LVAT abejonių kilo dėl akcizo objektą apibrėžiančios Sąjungos teisės akto – 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES – nuostatų aiškinimo, todėl nutarė Teisingumo Teismui pateikti klausimus, susijusius su bylai aktualaus reguliavimo turiniu. Nesant aiškios šios Sąjungos teisminės institucijos praktikos, LVAT kilo abejonių dėl to, kaip apmokestinimo tikslais pagal minėtą Direktyvą turėtų būti vertinamas vandens pypkių tabakas, kurio didžiausią dalį sudaro kitos nei tabakas medžiagos.

Be to, kilus abejonių dėl galimai netinkamo Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusioje nacionalinėje teisėje, LVAT Teisingumo Teismui taip pat pateikė prašymą išaiškinti Kombinuotoje nomenklatūroje vartojamą sąvoką „tabako pakaitalai“, tikslu įvertinti, ar jiems yra priskiriamos kitos nei tabakas ginčo vandens pypkių tabake esančios medžiagos.

LVAT laikinai sustabdė nagrinėjamą administracinę bylą iki bus gautas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinis sprendimas.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Raktažodžiai
Close
Close