Institucijos

„Eurojust“ pristato teisminį kovos su terorizmu registrą

„Eurojust“ pristatė Kovos su terorizmu registrą (angl. „Counter Terrorism Register“, CTR), skirtą sustiprinti šalių narių teisinę reakciją į teroristų grasinimus ir padidinti piliečių saugumą. Nuo rugsėjo 1 d. pradėjęs veikti CTR registras centralizuoja pagrindinę teisinę informaciją, padedančią nustatyti sąsajas tarp įtariamų teroristine veikla asmenų bylų nagrinėjimo.

CTR registrą „Eurojust“ Hagoje tvarko visą parą ir teikia aktyvią pagalbą nacionalinėms juridinėms institucijoms. Ši centralizuota informacija padės kaltintojams aktyviau koordinuoti ir efektyviau identifikuoti įtariamuosius asmenis ar tinklus, kurie yra tiriami konkrečiose bylose, kurių veikos gali potencialiai išeiti už vienos šalies ribų.

Remiantis Tarybos sprendimu 2005/671/JHA ir palaikant Europos Komisijai, Europos Parlamento Ypatingajam kovos su terorizmu komitetui bei ES kovos su terorizmu koordinatoriui, buvo sukurtas šis registras. Apie kovos su terorizmu tarptautinį ir daugiasluoksnį pobūdį bei svarbą dalintis informacija liudija vis augantis vykdomų su terorizmu susijusių teisminių procesų skaičius. „Eurojust“ 2018 metais buvo informuota net apie 580 tokių bylų.

Visos šalys narės gali naudotis CTR registru ir yra prašomos registruoti informaciją apie įtariamuosius ir bylas šį mėnesį. Buvo sukurtas specialus šablonas ir bendrieji standartai informacijai, kurią reikia pateikti. Tai padės užtikrinti visų galiojančių duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi. „Eurojust“ informaciją registrui teiks  lompetentingos nacionalinės įstaigos. CTR yra unikali, visą ES apimanti teroristinės veiklos duomenų bazė, skirta taip pat reaguoti į vis didėjantį ne džihadistų terorizmo pavojų, įskaitant ekstremalias dešiniąsias ir  kairiąsias grupuotes Europoje. CTR yra skirtas tiktai teisminių procesų ir nuteisimų registravimui bei nedubliuos „Europol“ vykdomos kriminalinių veikų analizės.

Raktažodžiai
Close
Close