Institucijos

Daugiau įgaliojimų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (VVTAT) yra siūloma nuo kitų metų pradžios suteikti daugiau įgaliojimų ginant vartotojų teises. Vyriausybės posėdyje pritarta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir dar penkių su juo susijusių įstatymų pataisoms. Jos parengtos įgyvendinant. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo.

Numatoma, kad VVTAT, gindama vartotojų kolektyvinius interesus, galėtų verslininkams taikyti laikinąsias apsaugos priemones –  įpareigoti pardavėjus ar paslaugų teikėjus paskelbti vartotojams svarbią informaciją, sustabdyti žalą sukeliančius veiksmus, patikrinti pardavėjų, paslaugų teikėjų veiklą.

Įstatymų pažeidimams tirti VVTAT galės gauti visą reikalingą informaciją, įskaitant ir  finansų rinkos dalyvių bei  elektroninių ryšių paslaugų teikėjų turimą informaciją. Ši institucija,  gindama vartotojų interesus, galės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pavyzdžiui, nedelsiant sustabdyti žalą sukeliančius veiksmus, įpareigoti pardavėją, paslaugos teikėją suteikti ar paskelbti tam tikrą informaciją vartotojams (pavyzdžiui, elektroninės parduotuvės svetainėje paskelbti informaciją, kad pradėtas tyrimas dėl galimo vartotojų teisių pažeidimo).  Prieš priimant nutarimą taikyti laikinąsias priemones, pardavėjas, paslaugos teikėjas, įtariamas padaręs pažeidimą, turė teisę per nustatytą terminą pateikti paaiškinimą.

VVTAT nutarimas taikyti laikinąsias priemones galės būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Kreipimasis į teismą nesustabdys nutarimo vykdymo, jeigu teismas nenustatys kitaip

Raktažodžiai
Close
Close