Institucijos

Reguliavimo naujovės fondų valdytojams – ką būtina žinoti?

2019 m. liepos 21 d. įsigaliojo naujos redakcijos Vertybinių popierių įstatymas (VPĮ). Nauja įstatymo redakcija buvo priimta, siekiant Lietuvos teisinę bazę suvienodinti su Europos Sąjungos, o tiksliau, su 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (Prospekto reglamentas).

Taip pat buvo pakeisti ir kiti teisės aktai: Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas, Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (IISKISĮ) ir kiti. Tad naujas reguliavimas yra itin aktualus kolektyvinio investavimo subjektus (KIS) valdančioms įmonėms.

Aktualiausia uždaro tipo KIS

Bene labiausiai naujasis reguliavimas liečia IISKIS valdytojus, kurie dažnai renkasi uždarojo tipo KIS (investuotojai negali bet kada nuspręsti pasitraukti iš tokio tipo KIS priešingai nei atvirų KIS atveju). Būtent IISKIS valdytojams tenka didesnė reguliacinė našta, nes jų valdomų uždaro tipo KIS atžvilgiu yra taikomi du teisiniai režimai – IISKISĮ ir VPĮ.

IISKIS valdytojams ne visada yra paprasta atsakyti į klausimą, pagal kurį teisės aktą – IISKISĮ ar VPĮ – reikėtų rengti prospektą. Vertinant naują VPĮ redakciją ir Prospekto reglamento nuostatas, IISKIS valdytojai turėtų atsakyti į šiuos klausimus:

  1. Kam bus siūlomas KIS?
  2. Ar KIS bus siūlomas ir kitose valstybėse?
  3. Kiek investicijų planuojama pritraukti per 12 mėn.?

Pakilusi riba

Reikėtų pabrėžti, kad ES teisėje jau kuris laikas nevartojama neviešo siūlymo (angl. private placement) sąvoka, tad visi siūlymai yra laikomi viešais. Iki šiol bendra išimtis viešiems siūlymams buvo siejama su 5 000 000 eurų riba. Su nauju VPĮ ši riba pakilo.

Jei KIS nesiekia per 12 mėnesių pritraukti daugiau kaip 8 000 000 eurų ir siūlymas nevyks kitose valstybėse (t. y. nebus taikoma pranešimo procedūra pagal Prospekto reglamento 25 straipsnį), tokiu atveju nereikia rengti prospekto pagal VPĮ bei Prospekto reglamentą ir pakanka prospekto, parengto pagal IISKISĮ.

Kitos išimtys

Jei KIS valdytojas visgi planuoja pritraukti daugiau nei 8 000 000 eurų per 12 mėnesių, pareiga rengti prospektą pagal VPĮ ir Prospekto reglamento reikalavimus nekils, jei siūlymui galima pritaikyti bent vieną iš išimčių.

Aktualiausios išimtys yra šios (išimčių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas Prospekto reglamento 1 straipsnio 4 dalyje):

  1. Viešas siūlymas yra skirtas mažiau nei 150 vienos valstybės narės fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra profesionalieji investuotojai;
  2. Viešo siūlymo bendra pardavimo vertė, tenkanti vienam investuotojui pagal kiekvieną atskirą siūlymą, yra bent 100 000 eurų siūlymui.

Kaip skaičiuojama bendra pardavimo vertė?

Uždaro tipo KIS atveju bendra pardavimo vertė reiškia jo dokumentuose įrašytą platinimo laikotarpiu planuojamą pritraukti (surinkti) investicijų sumą, nepriklausomai nuo to, ar šios investicijos būtų pritrauktos sudarius susitarimus (įsipareigojimus) dėl KIS vienetų / akcijų įgijimo ateityje, ar tai būtų iš karto į KIS vienetus / akcijas investuojama suma.

Atsižvelgiant į tai, KIS valdytojai turi labai aiškiai KIS dokumentuose apibrėžti platinimo etapus. Jei dokumentuose yra aiškiai išskirti atskiri platinimo etapai, kurių bendra trukmė viršija 12 mėnesių laikotarpį, ir KIS valdytojas užtikrina, kad per kiekvieną iš šių etapų pritrauktų investicijų suma neviršys 8 000 000 eurų (12 mėnesių laikotarpiu), tokiu atveju prospektas rengiamas tik pagal IISKISĮ.

Reikia pažymėti ir tai, kad bendra pardavimo vertė yra skaičiuojama per 12 mėnesių nuo KIS dokumentuose įrašyto platinimo laikotarpio pradžios (ne per finansinius metus, kalendorinius metus ar kt.).

Be to, su nauju reguliavimu neliko anksčiau buvusios išimties, kad VPĮ reikalavimai netaikomi, kai vertybinių popierių bendra išleidimo suma Lietuvos Respublikoje nesiekia 100 000 eurų skaičiuojant 12 mėnesių laikotarpiu.

Tekstą parengė advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai” asocijuota teisininkė Gytė Maleckaitė

 

 

Raktažodžiai
Close
Close