Teismai

ESTT: vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis, reikia laikyti rinką, kurią paveikė kartelinis susitarimas ir kur nukentėjusysis tariamai patyrė žalą

2016 m. liepos 19 d. Europos Komisija priėmė Sprendimą dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį. Komisija nustatė, kad penkiolika tarptautinių sunkvežimių gamintojų, įskaitant DAF Trucks, kiek tai susiję su dviejų kategorijų produktais, konkrečiai – sunkvežimiais, kurių masė yra nuo 6 iki 16 tonų, arba sunkvežimiais, kurių masė didesnė nei 16 tonų, – tiek sunkvežimiai be priekabos, tiek vilkikai, – sudarė kartelinį susitarimą.

2017 m. liepos 20 d. Vengrijos teisme Tibor-Trans pareiškė DAF Trucks deliktine teise grindžiamą ieškinį dėl žalos atlyginimo; tariama žala atsirado dėl to, kad ji dėl slaptų susitarimų, kuriuose dalyvavo DAF Trucks, sunkvežimius įsigijo už iškreiptą kainą. DAF Trucks ginčijo Vengrijos teismų tarptautinę jurisdikciją. Bendrovė teigė, kad slapti susitikimai vyko Vokietijoje, o tai turėtų reikšti Vokietijos teismų jurisdikciją, ir, kita vertus, ji niekada nesukūrė tiesioginių sutartinių santykių su Tibor-Trans, todėl negalėjo pagrįstai tikėtis, jog byla jai gali būti iškelta Vengrijos teismuose.

ES Teisingumo Teismas (ESTT) išaiškino, kad ieškinys gali būti pareiškiamas ir Vengrijoje, nes 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio 2 punktas turi būti aiškinamas taip, kad nagrinėjant ieškinį dėl žalos, padarytos SESV 101 straipsnio pažeidimu, kurį, be kita ko, sudaro slapti susitarimai dėl sunkvežimių kainų nustatymo ir bendrų kainų didinimo, atlyginimo, „vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis,“ reikia laikyti rinką, kurią paveikė šis pažeidimas, t. y. vietą, kur rinkos kainos buvo iškraipytos ir kur nukentėjusysis tariamai patyrė šią žalą, net jei ieškinys pareikštas atitinkamo kartelinio susitarimo dalyviui, su kuriuo šis nukentėjusysis nebuvo sukūręs sutartinių santykių.

ESTT pažymėjo, kad tai atitinka jurisdikcijos taisyklėmis siekiamus artimumo ir nuspėjamumo tikslus, nes, viena vertus, valstybės narės, kurioje yra paveikta rinka, teismai geriausiai gali išnagrinėti tokius ieškinius dėl žalos atlyginimo; kita vertus, antikonkurencinius veiksmus vykdantis ūkio subjektas gali pagrįstai tikėtis, kad jam byla bus iškelta vietos, kur jo veiksmai iškraipė sąžiningos konkurencijos taisykles, teismuose.

Raktažodžiai
Close
Close