Institucijos

EK išleido direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais aiškinimo gaires

Europos Komisija (EK) pristatė 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos Direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais aiškinimo gaires. Tikimasi, kad jos bus naudingos tiek teismams, tiek vartotojų gynimo organizacijos ir kitiems praktikams. Gairėse yra susisteminta ir ESTT praktika.

Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais yra principais pagrįsta direktyva. Ja vartotojai saugomi nuo nesąžiningų sąlygų visų rūšių sutartyse, kuriose apibrėžiami įmonių santykiai su vartotojais. Todėl ši direktyva yra pagrindinė priemonė siekiant sąžiningumo vidaus rinkoje.

Teisingumo Teismo parengti principai, susiję su procedūrinėmis garantijomis pagal direktyvą, įskaitant ex officio kontrolės principą, mutatis mutandis taikomi ir kitiems ES vartotojų teisės aktams.

Raktažodžiai
Close
Close