InstitucijosTech+Law

Sudarytos sąlygos e.rezidento statusui Lietuvoje

Vakar Seimas priėmė įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” pakeitimus ir įtvirtino Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento (e.rezidento) statuso suteikimo ir panaikinimo sąlygas ir tvarką. Ši galimybė galios nuo 2021 metų.

E. rezidentas – tai užsienietis, kuris siekia naudotis Lietuvos Respublikoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis paslaugomis ir kuriam Įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas e. rezidento statusas.

Užsieniečio prašymas dėl e. rezidento statuso suteikimo teikiamas Migracijos departamentui. Užsienietis, esantis užsienyje, pašymą pateikia per pasirinktą išorės paslaugų teikėją, o užsienietis, esantis teisėtai Lietuvos Respublikoje, – asmeniškai Migracijos departamentui. Užsienietis, kuris siekia įgyti e. rezidento statusą, privalo pateikti savo biometrinius duomenis tapatybei patvirtinti.

E.rezidento statusas užsieniečiui nesuteikiamas, jeigu: 1) dėl jo kita Šengeno valstybė į centrinę antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą yra įtraukusi įspėjimą dėl neįsileidimo; 2) jis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą.

Užsieniečiui, kuriam suteiktas e. rezidento statusas, išduodama elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė su joje įrašytais e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatu ir e. rezidento kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu.

 

 

Raktažodžiai
Close
Close