Institucijos

Priimti įstatymų pakeitimai, susiję su konstitucinio skundo įgyvendinimu

Nuo rugsėjo 1 d. įsigalioja Konstitucijos pataisa, suteikianti teisę fiziniams ir juridiniams asmenims tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą. Šiandien Seimas priėmė įstatymų pataisas, nustatančias, kokios tvarkos ir procedūrų reikia laikytis, paduodant konstitucinį skundą.

Fiziniai ir juridiniai asmenys galės paduoti konstitucinį skundą dėl Lietuvos Respublikos įstatymo ar kito Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės akto (ar jų dalies), jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves. Šią galimybę asmuo turės tik prieš tai pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis.

Individualus konstitucinis skundas šiam teismui turės būti paduotas per 4 mėnesius nuo įsiteisėjusio galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo priėmimo dienos. Dalyvaujančių byloje asmenų atstovais (pagal pavedimą) Konstituciniame Teisme galės būti advokatai, tačiau surašyti konstitucinį skundą galės ir pats asmuo. Juridinio asmens atstovais (pagal pavedimą) taip pat galės būti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintys šio juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai. Byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai Konstitucinis Teismas nuspręs, kad yra būtinas žodinis bylos nagrinėjimas

Jeigu Konstitucinis Teismas išnagrinėjęs asmens kreipimąsi priims sprendimą, kad įstatymas arba kitas teisės  aktas prieštarauja Konstitucijai, tokiu atveju atsirastų pagrindas atnaujinti procesą dėl pažeistų to asmens konstitucinių teisių ar laisvių įgyvendinimo. Todėl pakeisti ir proceso kodeksų atitinkami straipsniai.

Lietuvoje Konstitucinis Teismas kasmet gauna apie 30 prašymų ištirti teisės aktų atitiktį Konstitucijai ar kitiems aukštesnės galios teisės aktams. Šią galimybę suteikus Lietuvos žmonėms, jos neturės tik trijų Europos valstybių – Bulgarijos, Italijos ir Moldovos gyventojai. Iki šiol Konstitucijoje buvo įtvirtinta, kad kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl teisės aktų atitikimo pagrindiniam šalies įstatymui gali tik Seimas, Seimo narių grupė, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir teismai.

Raktažodžiai
Close
Close