InstitucijosTech+Law

Europiečiai žino taisykles dėl nepagrįsto geografinio blokavimo

Prieš septynis mėnesius įsigaliojo naujos nepagrįstą geografinį blokavimą draudžiančias taisyklįs, kurios neleidžia riboti internetinės tarpvalstybinės prekybos. Paskelbta nauja „Eurobarometro“ apklausa rodo, kad praėjus vos keliems mėnesiams nuo geografinį blokavimą draudžiančio reglamento įsigaliojimo pusė ES piliečių iš esmės žino apie ES pastangas uždrausti nepagrįstą prekiautojų vykdomą diskriminavimą. Vis dėlto tik 29 proc. respondentų žino, kokios konkrečiai yra jų teisės.

Paskelbusi „Eurobarometro“ apklausą Komisija tęsia vertinimą, ko reikia vartotojams ir kokios rinkos realijos sektoriuose, kuriems geografinio blokavimo draudimo taisyklės šiuo metu netaikomos arba taikomos tik iš dalies. Šiuo vertinimu bus remiamasi atliekant pirminę taisyklių peržiūrą. Ji numatyta 2020 m. kovo mėnesį ir bus nagrinėjama, ar reikia išplėsti reglamento taikymo sritį.

Pavyzdžiui, apklausa aiškiai rodo, kad tarpvalstybinius vartotojus bene labiausiai domina audiovizualinis ir kitas elektroninis autorių teisių saugomas turinys, pvz., srautinis muzikos siuntimas ir parsisiuntimas, e. knygos ir žaidimai. Šios rūšies turiniui dabartinės taisyklės nėra taikomos, tačiau tikėtina, kad artimiausiu metu bus tikslinga svarstyti jam tinkamas ES teisės nuostatas.

Visų pirma, per pastaruosius ketverius metus interneto naudotojų, norinčių pasiekti turinį iš kitos valstybės narės, skaičius beveik padvigubėjo (nuo 8 proc. 2015 m. iki 15 proc. 2019 m.). Populiariausios kitoje valstybėje narėje ieškoto turinio rūšys yra audiovizualinis turinys (jo ieškojo 9 proc. respondentų) ir muzika (8 proc.). Iš apklausos taip pat matyti, kad ši tendencija veikiausiai išliks. Prie to ypač prisidės jaunimas: 15–24 metų respondentų, kurie šias paslaugas siekė gauti iš kitų valstybių narių, procentinė dalis beveik dvigubai viršija bendrą rodiklį – 28 proc.

Ieškoti tokio turinio labiausiai skatina galimybių trūkumas respondentų šalyje (44 proc.) ir noras turėti platesnį pasirinkimą (39 proc.). Tiesa, dauguma tų, kurie nebandė gauti kitų ES šalių naudotojams siūlomo turinio, vis dėlto norėtų pamėginti tai padaryti: juos ypač domina audiovizualinis turinys (31 %) ir muzika (29 proc. respondentų, o jaunimui tai rūpi dar labiau).

2018 m. gruodžio 3 d. įsigaliojusiu nepagrįstą geografinį blokavimą draudžiančiu reglamentu naikinama nepateisinama internetinių pirkėjų diskriminacija dėl jų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje. Tačiau prekiautojai neįpareigojami sudaryti sąlygų gauti jų turinį, jį parduoti ar tiekti visoje ES – jiems tik draudžiama diskriminuoti klientus pagal pilietybę, gyvenamąją ar įsisteigimo vietą, jei prekiautojas apskritai siūlo turinį tų pirkėjų valstybėje narėje.

Šis reglamentas yra viena iš e. prekybos taisyklių, kuriomis siekiama skatinti tarpvalstybinę prekybą internetu Europos Sąjungoje, kad vartotojai ir internetiniai pardavėjai turėtų didesnį pasirinkimą ir daugiau garantijų. Be to:

Įgyvendinant bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją europiečiai, keliaudami kitoje valstybėje narėje, nuo 2018 m. balandžio mėn. taip pat gali naudotis filmų, sporto renginių, e. knygų, vaizdo žaidimų arba muzikos paslaugų prenumerata. Be to, naujos taisyklės leis transliuotojams lengviau papildyti užsieniui siūlomą internetinį asortimentą: žmonės turės didesnį pasirinkimą ir galės pasiekti kitose šalyse esantį turinį.

 

Europos komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close