Teismai

LVAT: savivaldybė privalo tinkamai organizuoti teisminio atstovavimo funkciją ir priimti pakankamą skaičių darbuotojų

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija birželio 19 dieną nutartimi nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepriteisė išlaidų, susijusių su atstovavimu teisme, Kauno miesto savivaldybei. Teismas pabrėžė, kad administracinės bylos šalimi yra viešojo administravimo subjektas, bylinėjimasis būna susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose atitinkamas subjektas atlieka viešąjį administravimą. Veikdamas specifinėje viešojo administravimo srityje, šis subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas.
Nors bylinėjimasis teismuose nėra tiesioginis viešojo administravimo subjektų uždavinys, tačiau šie subjektai turi būti pajėgūs teisme atstovauti savo pozicijas teisiniuose santykiuose, kuriuose jie atlieka viešąjį administravimą. Atsakovas argumentavo, kad šiuo metu Kauno miesto savivaldybės administracija dalyvauja net 434 aktyviuose teisminiuose procesuose, tačiau teisėjų kolegija pažymėjo, kad tai, jog atsakovas nesugeba tinkamai organizuoti savivaldybės administracijos darbo taip, jog būtų tinkamai užtikrinta savivaldybės teisminio atstovavimo funkcija, priimtas pakankamas skaičius darbuotojų, turinčių aukštąjį teisinį išsilavinimą, ir galinčių užtikrinti minėtos savivaldybės funkcijos įgyvendinimą, negali uždėti pareiškėjams nepagrįsto atstovavimo ar išlaidavimo naštos.
Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo nurodytas aplinkybes, nenustatė, kad šiuo atveju kilęs teisinis ginčas buvo ypatingai sudėtingas ar tiesiogiai nesusijęs su atsakovo kompetencijai priskirta viešojo administravimo sritimi, todėl prašyti atstovauti byloje nepriklausomo atstovo teisės klausimais buvo būtina. 
Raktažodžiai
Close
Close