Teismai

LAT: prekės kainos sumažinimas, kaip pirkėjo pažeistų teisių gynimo būdas, neprieštarauja turizmo paslaugų sutarties dalyko ypatumams

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija birželio 13 dieną priėmė nutartį dėl turisto teisių gynybos būdų taikymo netinkamo turizmo paslaugų sutarties vykdymo atveju. Ieškovai prašė teismo priteisti iš atsakovės UAB “Vegaturas” turtinę ir neturtinę žalą dėl netinkamai suteiktų paslaugų organizuojant turistinę kelionę – vestuvių organizavimą ir šventimą Seišeliuose. Ieškovai sumokėjo už kelionę 16 738,36 Eur, tačiau negavo tokių paslaugų, kokios buvo nurodytos atsakovės reklaminėje medžiagoje. Ieškovai, tikėdamiesi, kad per dvi kelionės savaites patirs įsimintinų įspūdžių, iš tikrųjų patyrė išgyvenimus ir neigiamas emocijas, buvo priversti kreiptis į kelionės organizatorių – atsakovę, kad ši pasirūpintų tinkamu paslaugų suteikimu, tačiau atsakovė ieškovų problemoms buvo abejinga, todėl, kaip ieškovai patys manė, jie už kelionę permokėjo 6000 Eur.

Dėl patirtos neturtinės žalos ieškovai nurodė, kad kelionės metu patyrė didelę neviltį ir išgyvenimus dėl sužlugdytos santuokos šventės. Formalioji šventės dalis – santuokos registravimas įvyko, tačiau įregistruoti santuoką ieškovai galėjo ir savoje šalyje. Pagal kelionių organizatoriaus reklamuojamas išskirtines santuokos ceremonijos sąlygas ieškovai pasirinko kelionę į tolimą šalį norėdami, kad jų santuokos ceremonija paliktų neišdildomus įspūdžius visam gyvenimui, tačiau atsakovė iš esmės neįgyvendino sąlygų, kokios nurodomos jos interneto svetainėje. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai iš dalies tenkino ieškinį. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo šiuos klasikinio vestuvių paketo „Seišeliai 2016“ paslaugų trūkumus: ieškovams buvo netinkamai suteiktos vestuvių koordinatoriaus paslaugos (vestuvių planuotoja nesiėmė reikiamų priemonių besituokiančiųjų pageidavimams tinkamai išpildyti bei nesiėmė būtinų priemonių daugybei atsiradusių nesklandumų tinkamai pašalinti), vestuvių vietos papuošimo, nuotakos šukuosenos ir makiažo bandymų, gėlių puokštės nuotakai bei pusryčių kambaryje kitą dieną po vestuvių paslaugos. Teismas taip pat konstatavo, kad vestuvių vaizdo įrašas yra netinkamos kokybės, ir pripažino, kad, neatsižvelgiant į tai, ar užsakė ieškovai papildomas fotografavimo ir filmavimo  paslaugas ar ne, atsakovė yra atsakinga už šių paslaugų kokybę, nes sutartimi įsipareigojo suteikti ieškovams turizmo paslaugas su vestuvių dienos organizavimu.

Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad kelionės paslaugų paketų, taip pat ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių (kai atskiros kelionės paslaugos iš anksto ar turisto prašymu susiejamos į vieną kelionės produktą) ypatumas yra tas, kad už tinkamą viso paketo vykdymą atsako kelionės organizatorius. Kelionės paslaugų paketų kaip kelionės produkto specifika yra ta, kad jų atžvilgiu taikomos specialios taisyklės, susijusios su kelionės organizatoriaus pareiga teikti informaciją, turistų pažeistų teisių gynybos būdais, jų apsauga kelionės organizatoriaus nemokumo atveju ir kt. Tuo tarpu kai įsigyjamos atskiros kelionės paslaugos ir sutartys sudaromos su skirtingais paslaugų teikėjais, tokie rinkiniai neturi paketo ypatumų, jų atžvilgiu netaikomos visos pareigos, kurios taikomos paketams. Taigi kelionės paslaugų paketų įsigijimo atveju turistai gali pagrįstai tikėtis didesnės apsaugos, remiantis specialiais Europos Sąjungos teisės aktais (5015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2302) ir jų nuostatas į nacionalinę teisę perkeliančiomis specialiosiomis, organizuotos turistinės kelionės paslaugų teikimą reglamentuojančiomis teisės normomis.

Turizmo paslaugos – viena iš atlygintinų paslaugų rūšių, turizmo paslaugų teikimo sutartis yra vartojimo sutartis. CK 6.724 straipsnyje, įtvirtinančiame bendrąsias atlygintinų paslaugų teikimo taisykles, įtvirtinta, kad CK šeštosios knygos normos, reglamentuojančios vartojimo rangą (6.672–6.680 straipsniai), paslaugų sutartims taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja šio kodekso 6.716–6.723 straipsniams ir paslaugų sutarties dalyko ypatumams. Prekės kainos sumažinimas, kaip pirkėjo pažeistų teisių gynimo būdas, neprieštarauja turizmo paslaugų sutarties dalyko ypatumams, todėl organizuotos turistinės kelionės paslaugų teikimo teisinių santykių atveju turistas turi teisę reikalauti sumažinti organizuotos turistinės kelionės kainą, jeigu turizmo paslaugos buvo suteiktos netinkamai.

Nuostolių atlyginimas CK 6.754 straipsnio 2 dalies pagrindu galėtų būti priteisiamas, jeigu turistai dėl netinkamo sutarties vykdymo prarastų turtą, turėtų papildomų išlaidų ar panašiai. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas konkrečios patirtos žalos nenustatė, todėl nepagrįstai tenkino ieškinio reikalavimą CK 6.246–6.249 straipsnių pagrindu. Kartu teisėjų kolegija pažymėjo kad šis materialiosios teisės taikymo pažeidimas pats vienas nereiškia, kad ieškovų reikalavimas negali būti tenkinamas kitu teisiniu pagrindu. Nagrinėjamoje byloje ieškovai turtinės žalos atlyginimo reikalavimą grindė aplinkybėmis dėl netinkamo vestuvių paketo paslaugų suteikimo, jokių kitų faktinių pagrindų nenurodė, o žalos dydį siejo su netinkamų paslaugų kaina. Teisėjų kolegija konstatavo, kad toks ieškovų reikalavimas teismų turėjo būti kvalifikuotas kaip reikalavimas dėl kelionės kainos sumažinimo ir sprendžiamas pagal atitinkamas materialiąsias teisės normas, be kita ko, CK 6.334 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

Vestuvių paslaugų paketas buvo įskaičiuotas į bendrą kelialapio jaunavedžiams kainą (11 380 Eur), dalis su vestuvių organizavimu ir vykdymu susijusių paslaugų buvo suteiktos netinkamai; bendro pobūdžio turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytos kelionių organizatoriaus paslaugos (apgyvendinimas, pervežimas, maitinimas), nesusijusios su vestuvių planavimu, pasiruošimu joms bei santuokos ceremonijos organizavimu, ieškovams buvo suteiktos tinkamai ir ieškovai jų kokybės neginčijo. Atsakovei nepateikus detalesnių kainos sudedamųjų dalių aprašymo bei neišskyrus vestuvių paslaugų kainos, teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad skirtumas tarp įprastinės ir vestuvinės kelionės kainos sudaro 4820 Eur, todėl ši suma laikytina vestuvių paketo kaina, dėl kurios mažinimo spręstina.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismo sprendime nustatant priteistiną sumą nurodyti bendrieji teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai per se nėra pakankami kriterijai nei nustatant priteistinos žalos dydį, nei sprendžiant dėl kainos sumažinimo, nes neužtikrina teisinio tikrumo tokių kategorijų santykiuose. Teisėjų kolegija išaiškino, kad sprendžiant dėl organizuotos kelionės kainos sumažinimo turi būti atsižvelgiama į tai, kokia dalis sutartyje nurodytų paslaugų nesuteikta, kokia dalis paslaugų suteikta nekokybiškai, kokią proporcinę dalį jos sudaro nuo bendros paslaugų kainos, ar nukrypimai nuo paslaugų kokybės reikšmingi, ir panašias aplinkybes. Atsižvelgdama į tai, kad didesnė dalis vestuvių paketo paslaugų ieškovams buvo suteikta ir ieškovai dėl jų nereiškė pretenzijų, dalies paslaugų (vestuvių puokštės, ceremonijos vietos papuošimo) trūkumai nėra šiurkštūs, teisėjų kolegija sprendė, kad dėl atsakovės netinkamai ieškovams suteiktų turizmo paslaugų yra pagrindas sumažinti kelionės kainą, ieškovams priteisiant 50 proc. skirtumo tarp įprastinės ir vestuvinės kelionės kainos, t. y. 4820 Eur : 2 = 2410 Eur.

 

Raktažodžiai
Close
Close