MinisterijaTeismai

Plečiama administracinių ir mokestinių ginčų komisijų kompetencija

Teisingumo ministerija inicijuoja teismų reformą, kad gyventojai galėtų veiksmingiau, su mažesnėmis išlaidomis ginti savo teises, ir sumažėtų teismų darbo krūvis. Parengtos Administracinių bylų teisenos įstatymo ir dar 5 įstatymų paketo pataisos iš  esmės pertvarko bylinėjimosi su valstybe sistemą.

Didelis bylų srautas – apie trečdalį visų pirmos instancijos bylų, kurias dabar nagrinėja administraciniai teismai, bus nukreipta Lietuvos  administracinių ginčų komisijai ir Mokestinių ginčų komisijai.

„Būtų išspręstos dvi problemos – sumažinsime bylų krūvį teisėjams ir daug operatyviau bus nagrinėjami žmonių skundai, veiksmingiau ginamos jų teisės. Skaičiuojame, kad skundo nagrinėjimo laikas tam tikrų kategorijų bylose gali sutrumpėti dvigubai, – surengtoje  spaudos konferencijoje sakė  teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Administracinių ginčų komisijoje būtų nagrinėjami tarnybiniai ginčai, pavyzdžiui, dėl atleidimo iš darbo, nuobaudos skyrimo, ginčai dėl neteisėtų   valstybinių ar savivaldybių institucijų veiksmų ir kt.

Ministro teigimu, dar planuoja įsteigti Viešųjų pirkimų ginčų komisiją arba tokių skundų nagrinėjimą perduoti  vienai iš dabar veikiančių ginčų komisijų. ”Dabar teismai per metus spėja išnagrinėti tik 5-7 procentų visų skundų. Dėl to stringa viešųjų pirkimų procesas, valstybės investicijos“, – sakė ministras.

Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus, šis projektas labai reikšmingas žmonėms, kurie nepatenkinti valstybinių institucijų veikla. „Dėl didelio darbo krūvio Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme skundo išnagrinėjimas trunka iki 18 mėnesių, tai yra nenormali situacija. Priėmus šias pataisas bylų nagrinėjimas taptų žymiai spartesnis“.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs Administracinių ginčų komisijos pirmininkas Vytautas Kurpuvesas priminė, kad 2018 m. buvo išplėsta Administracinių ginčų komisijos kompetencija. „Komisija per metus išnagrinėjo apie tūkstantį skundų, ir tik maždaug apie 10 proc. priimtų sprendimų skundžiama administraciniam teismui. Todėl komisija galėtų ikiteismine tvarka nagrinėti ir daugiau tam tikros kategorijos bylų“, – sakė V. Kurpuvesas.

Administraciniuose teismuose kiekviena byla vidutiniškai nagrinėjama 4-6 mėnesius, o apeliacinio skundo išnagrinėjimas gali užsitęsti ir iki pusantrų metų. Administracinių ginčų komisijoje skundas būtų išnagrinėtas per 20 darbo dienų. Sprendžiant tokius ginčus Administracinių ginčų komisijoje šis procesas bus ir pigesnis, nes nereikės mokėti žyminio mokesčio (30 eurų) teismui, taip pat neprivaloma samdytis advokatą.

Jeigu nors vienas iš bylos dalyvių nesutiks su Administracinių ginčų komisijos priimtu sprendimu, tuomet bus galima kreiptis į apygardos administracinį teismą.

Pagal parengtus pakeitimus pareiškėjui būtų sudaryta galimybė kreiptis ne tik į Vilniuje esančią Lietuvos administracinių ginčų komisiją, bet ir, priklausomai nuo pareiškėjo gyvenamosios vietos, į jos padalinius Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Todėl pareiškėjui būtų patogiau ginčą su valstybe spręsti arčiau namų esančiame Lietuvos administracinių ginčų komisijos padalinyje.

Net ir apskundus šios komisijos priimtą sprendimą administraciniam teismui, bylos nagrinėjimas teisme vyks sparčiau ir kokybiškiau, nes esminės bylos faktinės aplinkybės jau bus nustatytos.

Šie įstatymų pakeitimai artimiausiu metu bus išsiųsti derinti suinteresuotoms institucijoms, po to šiuos projektus svarstys Vyriausybė ir Seimas.

Teisingumo ministerijos informacija
Raktažodžiai
Close
Close