Teismai

LAT: terminai pirkėjo pretenzijai pardavėjui dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti nėra ieškinio senaties terminai

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija birželio 3 dieną priėmė nutartį dėl teisės normų, reglamentuojančių civilinių teisių gynybos būdų dėl pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimo taikymą, aiškinimo ir taikymo. Ginčas byloje kilo dėl parduotų vamzdžių esminių kokybės trūkumų, nes, atsakovės teigimu, sumontuoti vamzdžiai buvo paveikti korozijos ir pradėjo leisti vandenį. Atsakovė priešieškiniu pareiškė piniginį reikalavimą ieškovei – atlyginti išlaidas, patirtas dėl iš ieškovės pirktų vamzdžių pakeitimo kitais vamzdžiais, ir nurodė teisinį reiškiamų reikalavimų pagrindą – bendrąsias civilinės atsakomybės instituto nuostatas. Bylą nagrinėjusių teismų pozicija dėl ginčo santykių teisinio kvalifikavimo išsiskyrė: pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovės reikalavimas yra kildinamas iš netinkamo pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo, todėl turi būti nagrinėjamas pagal specialiąsias CK normas dėl parduotų daiktų trūkumų; apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad ieškovės pasirinktas teisių gynybos būdas yra tinkamas, ir taikė bendrąsias civilinės atsakomybės instituto nuostatas.

Kasacinio teismo teisėjų kolegija sutiko su kasacinio skundo argumentu, kad taip spręsdamas apeliacinės instancijos teismas padarė materialiųjų įstatymų taikymo klaidą, galėjusią turėti reikšmės sprendimo dėl ginčo esmės teisingumui.

Pirkimo–pardavimo sutartinius teisinius santykius, be kita ko – sutarties šalių pareigas ir atsakomybę už netinkamą sutarties vykdymą, reglamentuoja CK šeštosios knygos XXIII skyriaus normos; šio skyriaus antrajame skyriuje įtvirtintos bendrosios pardavėjo pareigos bei jų nevykdymo teisinės pasekmės. Teisėjų kolegija konstatavo, kad šios teisės normos yra specialiosios bendrųjų sutartinės civilinės atsakomybės normų atžvilgiu ir turi būti taikomos prioritetiškai, kai reikalavimai kildinami iš netinkamo pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo; savo ruožtu atskirų rūšių prekių pirkimo–pardavimo ar atskirų pirkimo–pardavimo sutarčių ypatumus nustatantys įstatymai taikomi prioritetiškai bendrųjų nuostatų (CK šeštosios knygos XXIII skyrius) atžvilgiu.

Pardavėjo pareigos perduoti tinkamos kokybės daiktus įvykdymas vertinamas kitaip, be kita ko, įrodinėjimo našta pasikeičia pirkėjo naudai, tais atvejais, kai įstatyme ar sutartyje teisiogiai nustatyta pardavėjo pareiga garantuoti pirkėjui, kad daiktai atitinka sutarties sąlygas ir kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų daiktų trūkumų (CK 6.333 straipsnio 2 dalis); tokiu atveju, kai pardavėjas tiesiogiai garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl pirkėjo netinkamo daikto naudojimo ar saugojimo arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl nenugalimos jėgos. Kasacinis teismas pažymėjo, jog neteisėtiems pardavėjo veiksmams (netinkamam sutarties vykdymui), kaip vienai iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, konstatuoti nepakanka vien nustatyti, kad parduotas daiktas turi trūkumų – įstatyme nustatytos garantijos atveju turi būti nustatyta (tai įrodyti turi pirkėjas), kad trūkumai atsirado iki daikto perdavimo momento ar dėl iki perdavimo buvusių priežasčių; kai pagal įstatymą ar sutartį pardavėjas tiesiogiai garantuoja kokybę, pardavėjas gali nuginčyti reikalavimą dėl atsakomybės įrodydamas, kad daikto trūkumai atsirado dėl pirkėjo netinkamo daiktų naudojimo ar saugojimo arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl nenugalimos jėgos.

Teisėjų kolegija pabrėžė, kad CK 6.338 straipsnyje nustatyti terminai yra terminai pirkėjo pretenzijai pardavėjui dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti; tai nėra ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties terminas – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Taigi ieškinio senaties terminai taikytini tada, kai pardavėjas nepatenkina pirkėjo pretenzijos ir pirkėjas kreipiasi į teismą, tuomet termino eiga skaičiuojama pagal CK 1.127 straipsnio taisykles. Reikalavimai teismui dėl parduotų daiktų trūkumų turi būti pareikšti per CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą. CK 1.125 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyti ieškinio senaties terminai taikytini tuo atveju, kai iš pirkimo–pardavimo sutarties subsidiariai reiškiami reikalavimai dėl civilinės atsakomybės bendraisiais pagrindais.

Apibendrindama teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje turi būti nustatytos šios šalių ginčui išspręsti reikšmingos aplinkybės: ar parduotiems vamzdžiams buvo nustatytas kokybės garantijos terminas, ar turi būti taikoma įstatyme nustatyta garantija, ar įrodytas pardavėjo pareigos parduoti tinkamos kokybės prekę pažeidimas, ar pirkėjo ieškinys dėl daiktų trūkumų pardavėjui pareikštas nepraleidus nustatytų terminų, ar nepraleistas ieškinio senaties terminas, ar atsakovo reikalaujama išlaidų dėl vamzdžių pakeitimo suma yra pagrįsta, ar specialieji pirkėjo teisių gynybos būdai yra pakankami, ar yra pagrindas taikyti bendrąjį nuostolių atlyginimo institutą, jei taip – ar nustatytas civilinės atsakomybės sąlygų visetas.

Raktažodžiai
Close
Close