Institucijos

Priimta direktyva dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų

ES Taryba priėmė direktyvą dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti. Šiuo sprendimu užbaigta teisėkūros procedūra.

Bendras šios direktyvos tikslas – sumažinti didžiausias kliūtis, trukdančias laisvam kapitalo judėjimui, kurios atsiranda dėl valstybių narių restruktūrizavimo ir nemokumo sistemų skirtumų, ir remiantis antrosios galimybės principu pagerinti įmonių gelbėjimo kultūrą Europos Sąjungoje. Naujosiomis taisyklėmis taip pat siekiama sumažinti bankų balansuose esančių neveiksnių paskolų skaičių ir užkirsti kelią tokių neveiksnių paskolų kaupimuisi ateityje. Tokiu būdu siūloma direktyva stengiamasi surasti tinkamą skolininkų ir kreditorių interesų pusiausvyrą.

Pagrindiniai naujųjų taisyklių elementai yra šie:

  • Ankstyvasis perspėjimas ir galimybė susipažinti su informacija: siekiama padėti skolininkams nustatyti aplinkybes, dėl kurių galėtų atsirasti nemokumo tikimybė, ir įspėti juos, kad būtina skubiai imtis veiksmų.
  • Prevencinio restruktūrizavimo sistemos: skolininkai turės galimybę pasinaudoti prevencinio restukrūrizavimo sistemomis, kurios leis jiems restruktūrizuotis, siekiant užkirsti kelią nemokumui ir užtikrinti jų gyvybingumą, taip apsaugant darbo vietas ir išlaikant verslą. Šiomis sistemomis taip pat gali būti naudojamasi kreditorių ir darbuotojų atstovų prašymu.
  • Sąlygų deryboms dėl prevencinio restruktūrizavimo planų sudarymas, tam tikrais atvejais paskiriant restruktūrizavimo specialistą, kad jis padėtų sudaryti planą.
  • Restruktūrizavimo planai: naujosiose taisyklėse numatyti keli elementai, kurie turi būti įtraukti į planą, įskaitant ekonominės padėties, paveiktų šalių ir jų grupių aprašymą, plano sąlygas ir kt.
  • Atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas: taikant prevencinio restruktūrizavimo sistemą, skolininkai gali pasinaudoti atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymu siekiant remti derybas dėl restruktūrizavimo plano. Pirminis atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip keturi mėnesiai.
  • Skolų panaikinimas: per daug įsiskolinę verslininkai galės pasinaudoti bent viena procedūra, pagal kurią, laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų, jų skolos gali būti visiškai panaikintos praėjus ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.

Naująsias nuostatas valstybės narės turės įgyvendinti per dvejus metus. Vis dėlto, tinkamai pagrįstais atvejais, jos gali prašyti Komisijos papildomų vienų metų įgyvendinimui.

 

ES Tarybos informacija

Raktažodžiai
Close
Close