Tech+LawTeismai

Generalinis advokatas: Facebook gali būti įpareigotas ieškoti komentarų, ekvivalentiškų neteisėtais pripažintiems komentarams

ES Teisingumo Teismo generalinis advokatas Maciej Szpunar pateikė išvadą byloje Eva Glawischnig-Piesczek  prieš Facebook Ireland Limited.

Eva Glawischnig-Piesczek buvo Nationalrat (Nacionalratas, Austrija) narė, parlamento Žaliųjų frakcijos vadovė ir šios partijos atstovė spaudai. 2016 metais Facebook platformos naudotojas savo asmeninėje paskyroje paskelbė straipsnį iš Austrijos informacinio tinklalapio „oe24.at“, pavadintą „Žalieji: turime išsaugoti minimalias pajamas pabėgėliams“. Ši publikacija lėmė tai, kad minėtoje platformoje buvo atkurta originalios svetainės „išankstinė peržiūra“, kur buvo matyti šio straipsnio pavadinimas ir santrauka, taip pat ieškovės nuotrauka. Šis naudotojas paskelbė ir ieškovę žeminantį komentarą, teigdamas, kad ji yra „niekinga tėvynės išdavikė“, „korumpuota kvaiša“ ir „fašistų partijos“ narė. Šio naudotojo internete paskelbtus komentarus galėjo perskaityti bet kuris aptariamos platformos naudotojas. Ieškovė pareiškė ieškinį, prašydama teismo piimti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodant Facebook nebeskelbti ir (arba) nebeplatinti ieškovę vaizduojančių nuotraukų, jei pridedamame tekste naudojami identiški ir (arba) „ekvivalentiško turinio“ teiginiai, t. y. kad ieškovė yra „tėvynės išdavikė“ ir (arba) „korumpuota kvaiša“, ir (arba) „fašistų partijos narė“.  Teismas tenkino ieškinį.  Priėmus sprendimą Facebook padarė pirma paskelbtą turinį neprieinamą Austrijoje. Austrijos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į ESTT su klausimais, ar socialinis tinklas privalo ieškoti identiškos informacijos uždraustai ir daryti juos neprieinamais.

Generalinis advokatas pasisakė, kad iš tikrųjų šioje byloje iš esmės kyla klausimas, ar prieglobos paslaugų teikėjas, valdantis internetinio socialinio tinklo platformą, gali būti įpareigotas lyg rašalo trintuku ištrinti tam tikrą turinį, kurį internete paskelbė šios platformos naudotojai.

Generalinis advokatas siūlo nuspręsti, kad 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 15 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją nedraudžiama, jog prieglobos paslaugų teikėjas, valdantis socialinio tinklo platformą, būtų įpareigotas taikant draudimą visos informacijos, skelbiamos šios platformos naudotojų, sraute ieškoti informacijos, identiškos informacijai, kurią teismas, nustatęs šį draudimą, pripažino neteisėta, ir ją nustatyti. Taikant tokį draudimą paslaugų teikėjas gali būti įpareigotas ieškoti informacijos, ekvivalentiškos neteisėta pripažintai informacijai, ir ją nustatyti vien informacijos, kurią skelbia neteisėta pripažinta informaciją paskelbęs naudotojas, sraute. Teismas, sprendžiantis dėl tokios ekvivalentiškos informacijos pašalinimo, turi užtikrinti, kad jo nustatyto draudimo pasekmės būtų aiškios, tikslios ir numatomos. Taip elgdamasis jis turi suderinti esamas pagrindines teises ir atsižvelgti į proporcingumo principą.

Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėjui taikant draudimą nustatytos prievolės pašalinti teritorinę taikymo sritį manytina, kad jos nereglamentuoja nei Direktyvos 2000/31 15 straipsnio 1 dalis, nei jokia kita šios direktyvos nuostata, todėl pagal šią nuostatą nedraudžiama, kad prieglobos paslaugų teikėjas būtų įpareigotas pasaulio mastu pašalinti informaciją, paskelbtą per socialinio tinklo platformą.

Nedraudžiama įpareigoti prieglobos paslaugų teikėją pašalinti informaciją, ekvivalentišką neteisėta pripažintai informacijai, jei prievolė pašalinti nereiškia bendro saugomos informacijos stebėjimo, bet kyla sužinojus – gavus pranešimą iš atitinkamo asmens, trečiųjų asmenų arba kito šaltinio.

Raktažodžiai
Close
Close