Teismai

LAT kasacinių skundų atrankos kolegijų nutartys bus skelbiamos viešai

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas pasirašė įsakymą, kuriuo nutarta nuo šių metų birželio 1 d. viešai skelbti nutartis dėl kasacinių skundų atrankos Teisės aktų registre. Šiuo įsakymu įgyvendinamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko sudarytos darbo grupės, kuri analizavo kasacinių skundų atrankos procedūras, pateiktos išvados. Darbo grupės parengti siūlymai buvo apsvarstyti bei jiems pritarta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų susirinkime.

Kasacinio teismo pirmininko sudaryta darbo grupė analizavo teismo vidaus administravimo aktus, kasacinių skundų atrankos kolegijų darbo praktiką ir priimtų nutarčių turinį, susitiko su Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovais, analizavo jų pateiktas rekomendacijas dėl korupcijos rizikos mažinimo. Ji taip pat vertino ir valstybės pareigūnų viešai išsakytus teiginius dėl kasacinių skundų atrankos.

Darbo grupė, įvertinusi išaugusį visuomenės dėmesį teismų veiklos skaidrumui ir atvirumui, pasiūlė skelbti kasacinių skundų atrankos nutartis Teisės aktų registre. Atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus, šios nutartys bus skelbiamos nuasmeninta forma.

Jei kasacinį skundą atsisakoma priimti, apsispręsta labiau individualizuoti atsisakymo nutartį, detaliau nurodant argumentus, paneigiančius skunde pateiktų kasacijos pagrindų buvimą. Tuo siekiama, kad kasacinį skundą pateikiančiam asmeniui būtų suprantama, kodėl jo kasacinį skundą atsisakyta priimti. Vis dėlto atrankos proceso metu įtikinti suinteresuotus asmenis teisėjų kolegijos sprendimo teisingumu yra itin sudėtinga. Taip yra todėl, kad pagal įstatymą kasacinių skundų atrankoje byla negali būti nagrinėjama iš esmės, o tik sprendžiama, ar kasacinio skundo argumentai yra pakankami bylai dar sykį peržiūrėti Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat atkreipė dėmesį į kasacinių skundų surašymo kokybę. Nereti atvejai, kai pateikiami nekvalifikuotai surašyti, teisiniais argumentais akivaizdžiai nepagrįsti kasaciniai skundai. Tokie atvejai lemia įvairiapusių neigiamų padarinių: pažeidžiami asmenų, kurių bylose pateikiami tokie skundai, interesai, nes jiems deramai neužtikrinama teisė į teisminę gynybą; formuojami nepagrįsti tokių asmenų lūkesčiai, kurie neparemti teisiniais argumentais; spekuliacijos dėl atsisakymo priimti tokius kasacinius skundus menkina kasacinio teismo autoritetą ir pasitikėjimą juo. Kasacinio teismo manymu, tikslinga inicijuoti diskusiją su advokatų bendruomene ir kita suinteresuota visuomene dėl teisinio atstovavimo kokybės gerinimo. Viena iš diskusijos krypčių galėtų būti advokatų specializacijos kasaciniame procese įvedimas.

Su darbo grupės išvada galite susipažinti čia.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Raktažodžiai
Close
Close