Institucijos

Už biržos taisyklių pažeidimus skirtos baudos

Lietuvos bankas nustatė, kad AB „Pieno žvaigždės“ valdybos pirmininkas Julius Kvaraciejus, draudžiamu prekybos laikotarpiu netiesiogiai sudarydamas sandorį dėl šios bendrovės akcijų, pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl piktnaudžiavimo rinka.

Pagal minėtą reglamentą, likus 30 kalendorinių dienų prieš paskelbiant tarpinę finansinę ataskaitą arba metų pabaigos ataskaitą, galioja prekybos draudimo laikotarpis. Jo metu vadovaujamas emitento pareigas einantys asmenys negali tiesiogiai arba netiesiogiai savo arba trečiojo asmens labui vykdyti jokios prekybos, susijusios su akcijomis, emitento skolos priemonėmis, išvestinėmis ar kitomis su jomis susijusiomis finansinėmis priemonėmis.

AB „Pieno žvaigždės“ vadovai neturėjo teisės sudarinėti tokių sandorių 2018 m. rugpjūčio 27 d.–rugsėjo 25 d., tačiau Lietuvos bankas nustatė, kad bendrovės akcininkas Rokas Kvaraciejus 2018 m. rugsėjo 7 d. įsigijo 72 279 akcijų už 78 061,32 Eur. Nustatyta, kad lėšų šiam sandoriui įvykdyti (80 tūkst. Eur) jam suteikė Julius Kvaraciejus, taip pažeisdamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka nustatytą draudimą emitento vadovaujamas pareigas einantiems asmenims sudaryti sandorius draudimo laikotarpiu. Apie pažeidimą, kurį nustatė Lietuvos bankas, vėliau pranešė ir investuotojai.

Už šį pažeidimą Lietuvos banko valdyba skyrė Juliui Kvaraciejui 25 tūkst. Eur baudą. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka nuostatos Lietuvoje pradėtos taikyti nuo 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos bankas yra ne kartą atkreipęs rinkos dalyvių dėmesį į pasikeitusį teisinį reguliavimą ir už šio reglamento nustatytų reikalavimų nesilaikymą gresiančias sankcijas. Už draudimo sudaryti sandorius draudžiamu prekybos laikotarpiu pažeidimą gali būti skirta iki 500 tūkst. Eur bauda.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba taip pat kitoje byloje nustatė, kad AB „Vilkyškių pieninė“ ir AUGA group, AB valdybos narys Linas Strėlis, žinodamas viešai neatskleistą informaciją ir ja pasinaudojęs, sudarė sandorius dėl AB „Žemaitijos pienas“ akcijų įsigijimo ir pardavimo. Negana to, paskatino tą patį padaryti ir savo šeimos narius. Taip jis pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka draudimą naudotis viešai neatskleista informacija.

2018 m. balandžio 30 d. per Nasdaq Vilnius biržą AB „Žemaitijos pienas“ paskelbė, kad UAB „Baltic Holding“ 2018 m. birželio mėn. iš akcininkų, kurie jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikė kartu (Investuotojų asociacija, AB „Invalda INVL“ ir kt.) įsigys daugiau kaip 5 mln. AB „Žemaitijos pienas“ akcijų. Linas Strėlis dalyvavo derybose ir, žinodamas tikslią informaciją apie jų eigą bei pasiektą pažangą, aptartus akcijų pardavimo kainų rėžius, kartu su šeimos nariais sudarė sandorius dėl AB „Žemaitijos pienas“ akcijų (jas reguliuojamoje rinkoje pirko ir vėliau pardavė UAB „Baltic Holding“).

Šiais veiksmais Linas Strėlis pažeidė draudimą naudotis viešai neatskleista informacija sudarant sandorius ir patarti kitiems asmenims užsiimti prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant šia informacija. Už tai Lietuvos bankas Linui Strėliui skyrė 200 tūkst. Eur baudą. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl piktnaudžiavimo rinka, už pasinaudojimą viešai neatskleista informacija gali būti skirta iki 5 mln. Eur bauda. Šio reglamento nuostatos Lietuvoje pradėtos taikyti nuo 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos bankas yra ne kartą atkreipęs rinkos dalyvių dėmesį į pasikeitusį teisinį reguliavimą ir už šio reglamento nustatytų reikalavimų nesilaikymą gresiančias sankcijas.

 

Lietuvos banko informacija

Raktažodžiai
Close
Close