Institucijos

Papildytas draudžiamų nesąžiningos prekybos praktikos veiksmų sąrašas

Seimas šiandien priėmė Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo ir Viešojo administravimo įstatymų pataisas, kuriomis nuspręsta drausti mažmeninės prekybos įmonėms reikalauti iš tiekėjų nuolaidų ir kitokio tiesioginio ar netiesioginio atlyginimo, jei dėl to nebuvo sutarta raštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

Įstatymo papildymu siekiama uždrausti mažmeninės prekybos įmonėms, pasikeitus sutarties su tiekėju vykdymo aplinkybėms, naudojantis didele rinkos galia nesąžiningai reikalauti iš tiekėjo komercinių nuolaidų, tiesioginių ir netiesioginių mokėjimų, dėl kurių nebuvo susitarta raštu. Pakeitimais siekiama padėti didinti verslo santykių skaidrumą, sumažinti mažmeninės prekybos įmonių galbūt nesąžiningą rinkos galios panaudojimą.

Mažmeninės prekybos įmonėms taip pat bus draudžiama taikyti neigiamo poveikio priemones tiekėjui dėl to, kad tiekėjas dėl mažmeninės prekybos įmonės veiksmų kreipėsi į teismą ar pateikė pareiškimą atlikti pažeidimo tyrimą šio įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą atliekančiai institucijai arba su ja bendradarbiauja.

Pagal priimtus pakeitimus Konkurencijos taryba atliks ne tik mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų sudarytų sutarčių, bet ir galimų ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančių veiksmų iki ir po sutarties sudarymo patikrinimus. Įstatyme naujai reglamentuojamos Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisės ir pareigos atliekant pažeidimo tyrimą.

 

 

Raktažodžiai
Close
Close