Institucijos

ES vadovų Sibiu deklaracija

Mes, Europos Sąjungos vadovai, susirinkome Sibiu aptarti mūsų bendrą ateitį ir pažvelgti į jos perspektyvą.

Po kelių savaičių europiečiai rinks savo atstovus į Europos Parlamentą – nuo to laiko, kai jie pirmąkart pasinaudojo šia pagrindine teise, praėjo keturiasdešimt metų. Vėl susivienijusi taiki ir demokratiška Europa yra tik vienas iš daugelio pasiekimų. Nuo tada, kai buvo sukurta, Europos Sąjunga, grindžiama jos vertybėmis ir laisvėmis, užtikrino stabilumą ir gerovę visoje Europoje: tiek jos viduje, tiek už jos ribų. Per daugelį metų ji tapo svarbia veikėja tarptautinėje arenoje. Turėdama apie pusę milijardo piliečių ir konkurencingą bendrąją rinką, ji yra viena iš pasaulio prekybos lyderių, formuojanti pasaulio politiką.

Dar kartą patvirtiname savo įsitikinimą, kad susivieniję esame stipresni šiame vis nestabilesniame ir vis daugiau iššūkių keliančiame pasaulyje. Pripažįstame savo, kaip vadovų, pareigą siekti, kad mūsų Sąjunga taptų tvirtesnė, o mūsų ateitis – šviesesnė, ir kartu pripažįstame kitų Europos valstybių europinės perspektyvos siekį. Todėl šiandien vieningai sutariame dėl 10 įsipareigojimų, kurie padės mums tą pareigą vykdyti:

  • Ginsime vieną Europą – nuo Rytų iki Vakarų ir nuo Šiaurės iki Pietų. Prieš trisdešimt metų milijonai žmonių kovojo už savo laisvę ir už vienybę bei nuvertė geležinę uždangą, kuri buvo padalijusi Europą dešimtmečiams. Negali būti skiriamųjų linijų, prieštaraujančių mūsų bendram interesui.
  • Ir toliau būsime vieningi, nepaisydami sunkumų ir kliūčių. Būsime solidarūs tarpusavyje, kai to reikės, ir visada būsime vieningi. Mes galime ir mes kalbėsime vienu balsu.
  • Visada ieškosime bendrų sprendimų, įsiklausydami vienas į kitą, laikydamiesi supratimo principo ir gerbdami vienas kitą.
  • Ir toliau ginsime savo gyvenimo būdą, demokratiją ir teisinės valstybės principą. Neatimamos visų europiečių teisės ir pagrindinės laisvės buvo sunkiai iškovotos ir niekada nebus laikomos savaime suprantamu dalyku. Laikysimės Sutartyse įtvirtintų mūsų bendrų vertybių ir principų.
  • Pasieksime rezultatų tose srityse, kuriose jie aktualiausi. Europa ir toliau bus didelė spręsdama didelius klausimus. Toliau įsiklausysime į visiems europiečiams rūpimus klausimus ir viltis, priartindami Sąjungą prie mūsų piliečių, ir imsimės atitinkamų plataus užmojo bei ryžtingų veiksmų.
  • Visada laikysimės sąžiningumo principo, nesvarbu, ar tai būtų susiję su darbo rinka, gerove, ekonomika ar skaitmenine transformacija. Toliau mažinsime tarpusavio skirtumus ir visada padėsime labiausiai pažeidžiamiems žmonėms Europoje, teikdami pirmenybę žmonėms, o ne politikai.
  • Apsirūpinsime mūsų užmojus atitinkančiomis priemonėmis. Suteiksime Sąjungai priemones, reikalingas jos tikslams pasiekti ir jos politikai įgyvendinti.
  • Užtikrinsime ateitį būsimoms europiečių kartoms. Investuosime į jaunimą ir kursime į ateitį orientuotą Sąjungą, galinčią įveikti pačius aktualiausius XXI a. iššūkius.
  • Ginsime mūsų piliečius, taip pat juos apsaugosime investuodami į švelniąją ir kietąją galią bei bendradarbiaudami su tarptautiniais partneriais.
  • Europa bus atsakinga pasaulio lyderė. Iššūkiai, su kuriais šiandien susiduriame, turi įtakos mums visiems. Toliau bendradarbiausime su mūsų partneriais pasaulyje siekdami puoselėti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką ir ją plėtoti, kuo geriau pasinaudoti naujomis prekybos galimybėmis ir kartu spręsti pasaulinės svarbos klausimus, tokius kaip mūsų aplinkos išsaugojimas ir kova su klimato kaita.

Mūsų priimami sprendimai atspindės šių 10 įsipareigojimų dvasią ir raidę. Šiandienos Sąjunga yra stipresnė nei vakarykštė ir mes norime, kad rytoj ji būtų dar stipresnė. Tai mūsų įsipareigojimas ateities kartoms. Būtent tokia yra Sibiu ir naujos 27-ių narių Sąjungos, pasirengusios kartu vieningai žengti į savo ateitį, dvasia.

 

ES Tarybos informacija

Raktažodžiai
Close
Close