Institucijos

Europos Komisija pateikė rekomendacijas dėl būsimos ES 2019–2024 m. strateginės darbotvarkės

Rengdamasi 2019 m. gegužės 9 d. Sibiu, Rumunijoje, vyksiančiam 27 ES valstybių narių vadovų susitikimui, Europos Komisija pateikė įvairias politines rekomendacijas dėl to, kaip Europa galėtų formuoti savo ateitį vis stipriau priešingų polių veikiamame ir vis mažiau nuspėjamame pasaulyje.

Remiantis pastaraisiais metais Sąjungos padaryta pažanga, taip pat atsižvelgiant į piliečių nuomonę, kurią jie pareiškė beveik 1 600 kartų surengtame dialoge su piliečiais, ir Europos Parlamento rinkimų rezultatus, ES 2019–2024 m. strateginės darbotvarkės priėmimas bus tinkama proga spręsti esamas Europos Sąjungos problemas ir pasinaudoti esamomis galimybėmis.

Komisijos nuomone, imantis būsimų veiksmų daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama šiems 5 aspektams:

1.  Saugumą suteikianti Europa. Turėtume siekti sukurti veiksmingą ir tikrą Europos saugumo sąjungą ir pereiti prie tikros Europos gynybos sąjungos, kad Europos Sąjungoje bendradarbiavimas gynybos srityje taptų ne išimtimi, o taisykle. Taip pat turime aktyviau valdyti migraciją. Tam reikalingi nuoseklūs visų lygmenų veiksmai ir autentiškas ES požiūris, grindžiamas valstybių narių dalijimusi atsakomybe ir solidarumu.

2.  Konkurencinga Europa. Turime visapusiškai atnaujinti bei modernizuoti bendrąją rinką ir iki galo įgyvendinti jos taisykles. Mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje turime daugiau dėmesio skirti ekologinio, socialinio ir ekonominio perėjimo procesui bei susijusiems visuomenės pokyčiams. Turime investuoti į pagrindinius Europos Sąjungos skaitmeninius gebėjimus ir kartu dirbti siekdami skatinti Europos sukurto ir į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto plėtrą. Stiprinant ekonominę ir pinigų sąjungą reikia toliau skatinti ekonomikos augimą ir užtikrinti tvarią gerovę. Be to, turime toliau remti Europos darbo rinkos transformaciją ir kartu užtikrinti jos teisingumą.

3.  Teisinga Europa. Turime toliau įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį. Taip pat turime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad būtų užtikrinta socialinė įtrauktis ir lygybė, be kita ko, spręsdami regionų atotrūkio, mažumoms priklausančių asmenų grupių poreikių, lyčių lygybės ir senstančios visuomenės problemas. Turime tvirtai puoselėti ir propaguoti tokias bendras vertybes, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, kaip teisinė valstybė. Visiems Europos Sąjungoje reikalinga teisinga ir šiuolaikiška apmokestinimo politika, taip pat kokybiška, įperkama bei prieinama sveikatos apsauga ir galimybė už prieinamą kainą gauti kokybišką, efektyviai energiją vartojantį būstą.

4.  Tvari Europa. Turime modernizuoti ekonomiką, kad ji apimtų tvarius vartojimo ir gamybos modelius. Turime aktyviau kovoti su klimato kaita ir gerinti blogėjančią aplinkos būklę. Skatinant žaliąjį augimą, bioekonomiką ir tvarias inovacijas, reikia pereiti prie tausiau išteklius naudojančios žiedinės ekonomikos. Be to, turime kuo labiau padidinti energetikos sąjungos potencialą, spręsdami opiausias neišspręstas problemas, įskaitant energetinio saugumo, namų ūkių ir verslo klientų energijos sąnaudų ir poveikio klimato kaitai problemas.

5.  Įtakinga Europa. Europa turi pirmauti pasaulyje nuosekliai ir tvirtai remdama daugiašalę taisyklėmis grindžiamą pasaulinę tvarką, kurios pagrindas – Jungtinės Tautos. Be to, ES turėtų teikti prioritetą tvirtiems santykiams su artimais kaimynais, grindžiamiems aiškia teisių ir pareigų pusiausvyra. Svaresnis euro vaidmuo tarptautiniame kontekste taip pat didintų Europos Sąjungos ekonominį ir monetarinį suverenitetą.

 

Europos Komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close