AdvokatūraMinisterija

Valstybės garantuojama teisinė pagalba: reikia aiškesnio advokatų darbo reglamentavimo

Valstybės garantuojama teisinė pagalba bus reglamentuojama aiškiau ir tiksliau, kad žmonėms sumažėtų išlaidos už advokatų darbą ir racionaliau būtų panaudojamos tam skiriamos valstybės lėšos. Teisingumo ministerija rengia užmokesčio advokatams už teisinės pagalbos teikimą pakeitimus, nustatančius šiai paslaugai jų skiriamo laiko, už kurį moka valstybė, ribas ir kriterijus.

Valstybės garantuojamai antrinei teisinei pagalbai: procesiniams dokumentams rengti, atstovauti ar gynybai bylose, išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu, atlyginti, per metus skiriama beveik 5 mln. eurų. Įvertinus asmens turtinę padėtį, ši pagalba gali būti suteikta nemokamai arba mokama iš dalies, kai valstybė padengia 50 ar 25 proc. išlaidų.

„Pastarųjų trejų metų statistinė analizė parodė, kad nereglamentuotas papildomas advokatų darbo laikas gerokai pabrangina valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Pasitaiko atvejų, kai tas papildomas laikas 10 kartų viršija laiką, numatytą procesiniam veiksmui. Jeigu tokioje byloje asmeniui suteiktos teisinės paslaugos apmokamos tik iš dalies, labai padidėja šią pagalbą gaunančio asmens išlaidos.“

Ministro teigimu, advokato darbo laiko maksimalių ribų nustatymas negali būti taikomas didelės apimties baudžiamosiose bylose, pavyzdžiui, tokiose kaip Sausio 13-osios byla. Daugiausia abejonių dėl sugaišto laiko pagrįstumo kyla nesudėtingose civilinėse bylose (santuokos nutraukimas bendru sutarimu) arba bylose, nagrinėjamose supaprastinto proceso tvarka (dėl priverstinio asmens gydymo). Pavyzdžiui, advokatas, teikdamas prašymą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas, nurodė, kad peticijai Europos Žmogaus Teisių Teismui surašyti sugaišo 85 valandas, t. y. beveik dvi savaites. Arba kitam advokatui dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu teko dirbti 62 valandas.

„Bendradarbiaudami su Lietuvos advokatūra, toliau tobulinsime valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemą, kad žmonės gautų jiems reikalingą teisinę pagalbą, aiškiau būtų apskaičiuojamas advokatų darbo laikas bylose.“

Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba teikiama asmenims, kurie dėl sunkios materialinės padėties ar kitų išskirtinių aplinkybių negali savarankiškai apginti pažeistų ar ginčijamų savo teisių ir įstatymų saugomų interesų.

 

Teisingumo ministerijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close