Notariatas

Išleistas naujas žurnalo „Notariatas“ numeris, kuris daugiausiai skirtas iniciatyvoms iš pagrindų reformuoti hipotekos ir įkeitimo sistemą

Išleistas naujas, 28-asis žurnalo „Notariatas“ numeris. Šį kartą jis skirtas aštriai teisinei aktualijai – Teisingumo ministerijos iniciatyvoms iš pagrindų reformuoti hipotekos ir įkeitimo sistemą, iš proceso eliminuojant notarą. Vykdomosios valdžios siūlymus kritiškai vertina teisės profesionalai ir akademinio pasaulio atstovai. Žurnale randama net keleto autoritetingų mokslininkų, teisės praktikų ir tiriamųjų kolektyvų išvados bei nuomonės šiuo klausimu.

Taip pat publikuojami būsimųjų notarų – asesorių – darbai. Jie skirti kasdieniams notaro darbo aspektams – bendrajai dalinei nuosavybei, Europos paveldėjimo reglamento taikymui, notaro vykdomųjų įrašų atlikimui neprotestuotinuose paprastuosiuose vekseliuose, sandorių sudarymo protokolui.

Raktažodžiai
Close
Close