Komentarai

R. Steponavičiūtė. A kategorija gatvėje ir Regitroje – du skirtingi dalykai?

Balandžio 1 diena – ne tik pokštų metas, bet ir motociklininkų egzaminavimo sezono pradžia: nuo šios dienos iki lapkričio 9 d. A, A1 ir A2 kategorijų transporto priemones norintys valdyti vairuotojai VĮ „Regitroje“ gali laikyti praktinio vairavimo egzaminą.

„Regitros“ duomenimis, kasmet jį laiko ir motociklo kategoriją įgyja vis daugiau asmenų – 2014 m. motociklų sezono metu iš viso praktikos egzaminą išlaikė apie 2,6 tūkst., 2015 m. – apie 3,4 tūkst., 2016 m. – apie 3,9 tūkst., o įsibėgėjus 2017 m. sezonui iki rugpjūčio 20 d. motociklininko vairuotojo pažymėjimą įgijo apie 2,8 tūkst. asmenų. Šių metų sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje teisę vairuoti A kategorijos motociklus turi net 179 470 asmenų.

Reikalavimai laikantiems egzaminą griežtėjo

Per paskutinį dešimtmetį reikalavimai egzaminą laikantiems motociklininkams nuolat griežtėjo, pradedant specialiaisiais pratimais aikštelėje, baigiant apranga: jeigu anksčiau egzaminui laikyti pakakdavo šalmo, tai nuo 2014-04-01 laikyti egzaminą galima tik pasirūpinus papildomomis saugos priemonėmis – alkūnių, kelių ir pečių apsaugomis, pirštinėmis, o nuo 2017-09-01 dienos – ir specialia (o ne šiaip „tinkama“) avalyne.

Nuo 2013 metų sudaryta galimybė A kategorijos egzaminą laikyti ne tik „Regitros“ motociklu, bet ir nuosava transporto priemone, tokia pati galimybė nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos atsirado ir dėl A1 bei A2 kategorijų, siekiant tiek padidinti egzaminų „apsukas“, tiek sudaryti palankesnes sąlygas būsimiems vairuotojams, nes dalį jų tai veikia kaip stresą mažinantis veiksnys, o žemo ūgio motociklininkams tai apskritai tampa bemaž vienintele galimybe įgyti norimos kategorijos teises, pasirenkant jų ūgiui ir sudėjimui tinkamą transporto priemonę.

Jei laikysite A kategorijos egzaminą su „Regitros“ motociklu, galbūt nieko ir nepastebėsite, tačiau sumąstę patys pateikti egzaminui motociklą (savo ar vairavimo mokyklos), žiūrėkite, kad netyčia neatvažiuotumėte su „jokios kategorijos“ motociklu. Kaip tai įmanoma?

A kategorijos motociklams laikant egzaminą keliami papildomi reikalavimai

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 str. 1 d. 1-4 p. apibrėžia, kokiai kategorijai priskiriami atitinkamos galios, variklio darbinio tūrio ir masės motociklai (Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, (KET) įgyvendina LR SEAKĮ, bet papildomai kategorijų nenurodo):

1. Motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis kategorijos:
1) AM Mopedai ir lengvieji keturračiai;
2) A1 Motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW;
3) A2 Motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės;
4) A Triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai.“ (Vadinasi, į A kategoriją patenka motociklai, kurių galia didesnė kaip 35 kW ir/ar kurių galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,2 kW/kg).

Papuolus panašiam klausimui, būtent tokius kriterijus būsimasis motociklininkas turi įsiminti ir teisingai sužymėti laikydamas vairavimo teorijos egzaminą.

Tačiau siurprizas gali pagauti sumąsčius pasinaudoti „Regitros“ suteikiama galimybe pigiau laikyti praktinio vairavimo egzaminą su nuosavu motociklu, kuris remiantis SEAKĮ atitinka A kategoriją, kadangi yra, pavyzdžiui, 36 kW galios ir 500 kub. cm variklio tūrio, gal net specialiai tam pirkote savo motociklą. Atvykus į „Regitrą“ su tokiu motociklu, jums egzamino laikyti niekas neleis ir pridurs, kad „egzaminui turite pateikti A kategorijos transporto priemonę – masė be krovinio yra ne mažesnė kaip 175 kg, vidaus degimo variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 595 kub. cm, vardinė galia ne mažesnė kaip 50 kW. Jei motociklas varomas elektros varikliu, galios ir masės santykis turi būti ne mažesnis kaip 0,25 kW/kg.“ „Regitra“ būtent tokius reikalavimus nurodo ir registruojantis į egzaminą.

Į klausimą „kodėl“ Regitroje jums atsakytų, kad tokie reikalavimai A kategorijos transporto priemonėms keliami vadovaujantis 2008 m. rugsėjo 10 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo įgyvendinama 2013 m. spalio 2 d. Komisijos direktyvą Nr. 2013/47/ES. Šio aprašo 3 priede būtent ir nurodoma, kad:

1. A1 kategorijos TP – motociklai be šoninės priekabos, kurių vidaus degimo variklio darbinis tūris yra ne mažesnis kaip 115 cm“ ir ne didesnis kaip 125 cm“, vardinė galia ne didesnė kaip 11 kW (15 AG), o galios ir masės santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg ir kurie gali išvystyti ne mažesnį kaip 90 km/h greitį. Jei motociklas varomas elektros varikliu, galios ir masės santykis turi būti ne mažesnis kaip 0,08 kW/kg.

  1. Motociklai be šoninės priekabos, kurių:

2.1. A2 kategorijos TP – vidaus degimo variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 395 cm“, vardinė galia ne mažesnė kaip 20 kW, bet ne didesnė kaip 35 kW, o galios ir masės santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg. Jei motociklas varomas elektros varikliu, galios ir masės santykis turi būti ne mažesnis kaip 0,15 kW/kg;

2.2. A kategorijos TP – masė be krovinio yra ne mažesnė kaip 175 kg, vidaus degimo variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 595 cm“, vardinė galia ne mažesnė kaip 50 kW. Jei motociklas varomas elektros varikliu, galios ir masės santykis turi būti ne mažesnis kaip 0,25 kW/kg.“

Tai reiškia, kad A kategorijos motociklai, kurių galia yra tarp 35 ir 50 kW, variklio tūris – nuo 125 iki 595 cc, arba kurių galios ir svorio santykis yra tarp 0,2 ir 0,25 kW/kg, nepatenka į jokią iš šių direktyvoje išvardintų kategorijų, ir egzamino negalėsite laikyti su motociklu, kurio bent vienas iš šių techninių rodiklių nesiekia minimalios „Regitros“ reikalaujamos ribos. „Regitros“ akimis žiūrint, jis yra „jokios kategorijos“ motociklas, kadangi nėra tinkamas nei A2 egzaminui laikyti (nes yra per galingas), nei A kategorijos – nes yra nepakankamai galingas. Tačiau su galingesniu motociklu, viršijančiu nurodytus reikalavimus, egzaminą laikyti galėsite.

Tad išties, kodėl skiriasi transporto priemonių kategorijos? Ar „Regitros“ bei direktyvos reikalavimai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams? Turint omenyje, kad direktyvos tiesiogiai netaikomos, o perkeltos jos neturi prieštarauti įstatymams, galbūt turime kažkokią koliziją?

Tikslas pateisina priemones

Europos teisės departamento teigimu, už ES teisės aktų įgyvendinimą pagal savo kompetencijos sritis atsakingos ministerijos ir kitos valstybės institucijos bei įstaigos. Šiose institucijose dirbantys specialistai rengia ES teisės aktus įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus, imasi kitų priemonių, kurios padeda užtikrinti tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimą ir veikimą Lietuvoje. Kaip aiškina Europos Parlamentas, “direktyvose nustatomi privalomi rezultatai, kuriuos turi pasiekti viena arba visos valstybės, kurioms jos skirtos, tačiau nacionalinėms institucijoms paliekama galimybė pasirinkti įgyvendinimo formą ir būdus. Nacionalinės teisės aktų leidėjai turi priimti direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktą, kuriuo direktyvoje iškelti tikslai perkeliami į nacionalinę teisę. Tik priėmus perkėlimo į nacionalinę teisę aktą piliečiams suteikiamos teisės ir nustatomos pareigos.“ Taigi, minėti poįstatyminiai teisės aktai šį juos priimančio subjekto kriterijų atitinka, tačiau kaip dėl neprieštaravimo įstatymams (šiuo atveju būtent LR SEAKĮ)?

Atidžiau peržiūrėjus direktyvų nuostatas, matyti, kad jos skirtos ne bendram transporto priemonių kategorijų pakeitimui, o būtent tik vairavimo egzamino metu naudojamoms transporto priemonėms, atsižvelgiant į tai, kokie motociklai dažniausiai cirkuliuoja rinkoje. Šis egzamino metu naudojamų transporto priemonių reguliavimas skirtas ne tik taisyklių suvienodinimui ES ribose, bet ir būtent pačių motociklininkų saugumui: „siekiama užtikrinti, kad kandidatai egzaminus laikytų tokiomis transporto priemonėmis, kurios būtų tipiškos tos kategorijos, kurios vairuotojo pažymėjimas būtų išduotas, transporto priemonės“ („2012 m. lapkričio 19 d. Komisijos direktyvos 2012/36/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų“, preambulės 3 punktas). Tai reiškia, kad egzaminui turi būti parenkamas vidutinis A kategorijos motociklas – nei pats silpniausias, nei pats galingiausias.

Turint omenyje tai, kad į tą pačią A kategoriją patenka tiek 36 kW galingumo „Kawasaki ER 5“ su 500 cc variklio darbiniu tūriu, tiek tokie „monstrai“ kaip 147 kW „Suzuki Hayabusa“ su virš 1300 cc variklio darbiniu tūriu, būtų neteisinga suteikti A kategorijos teises, leidžiančias valdyti VISAS į šią kategoriją patenkančias transporto priemones, vairuotojui, egzaminą laikiusiam su artimu A2 kategorijai motociklu (juos gali skirti tik 1 kW), nepatikrinus jo gebėjimų ir įgūdžių, vairuojant vidutinį A kategorijos motociklą. Kitaip tariant, jeigu būtų leidžiama laikyti egzaminą su vos A kategoriją siekiančiu motociklu, egzaminą išlaikiusiam vairuotojui nusipirkus galingesnį motociklą ir išvažiavus su juo į gatves kyla pavojus gyvybei, nes jis nemoka jo tinkamai valdyti, o kasmetinė eismo įvykių statistika ir taip nedžiugina – Lietuvos policijos duomenimis, 2018-aisiais keliuose žuvo 61 vairuotojas, iš jų – net 13 motociklų vairuotojų.

Verta pažymėti ir tai, kad avarijos, kuriose dalyvauja motociklai, absoliučia dauguma atvejų baigiasi įvairaus sunkumo motociklininko traumomis, tad geri, netgi puikūs vairavimo įgūdžiai yra būtini pačių vairuotojų saugumui užtikrinti, o kartelę palaikyti galima ir aukštais egzaminų reikalavimais, kuriuos kelia „Regitra“.

Tai reiškia ne tik, kad jokios teisės kolizijos tarp vidaus reikalų ministro įsakymo, direktyvos ir SEAKĮ nėra, bet ir tai, kad egzamino metu motociklams keliami reikalavimai yra pagrįsti – vidutinio galingumo A kategorijos motociklo teises gavęs asmuo be jokios abejonės gebės saugiai vairuoti mažesnio galingumo motociklus, o didelio galingumo motociklų vairavimo ypatumus perpras gana nesudėtingai, tokiu būdu labiau užtikrinant visų eismo dalyvių saugumą.

Patogumas saugumo kaina 

Teisinių priemonių saugumui keliuose didinti rasti galima įvairių, tačiau svarbiausia atsispirti neapgalvotiems atskirų subjektų pateiktiems „patraukliems pasiūlymams“ keisti įstatyminę bazę, kaip šiuo metu daroma peticija skambiu pavadinimu „Leiskime B kategoriją turintiems vairuotojams važinėti su motociklu iki 125 cm3!“, surinkusioje jau virš 8000 parašų.

Peticijos autoriai siekia įtvirtinti taisyklę, kad gavus B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (leidimą vairuoti lengvuosius automobilius) ir pavairavus jį dvejus metus, vairuotojas automatiškai gautų galimybę važinėtis motociklu, kurio variklio darbinis tūris siekia iki 125 kubinių centimetrų -toks motociklas atitinka A1 kategoriją. Peticijos autorių teigimu, neva tai sutaupytų vairuotojų pinigus ir laiką, nes nereikėtų atskirų motociklo teisių, būtų saugu, nes motociklai iki 125cc dėl savo gabaritų ir galingumo yra puikiai tinkami kasdieniam važinėjimui, žymiai sumažėtų transporto spūstys, parkavimosi problemos, CO2 ir kitokia tarša ore.

Portalo „Delfi“ kalbintas Algirdas Radzevičius, „Vairuok.lt“ A ir B kategorijos vairavimo instruktorius, išgirdęs apie pasiūlymą neslėpė nuostabos ir teigė, kad motociklas yra visiškai kitokia transporto priemonė nei automobilis, o šiuolaikiniai 125 kub. cm. darbinio tūrio variklius turintys motociklai – užtektinai galingi, kad sėdus ant tokio iki nelaimės būtų netoli. Instruktoriaus teigimu, mokantis vairuoti automobilį nereikia daugelio savybių, kurios būtinos motociklininkui, atėjusiems mokytis ir pirmą kartą sėdantiems ant motociklo netgi užduodamas klausimas, ar žmogus moka vairuoti dviratį, mat svarbu net ir tai, ar būsimas vairuotojas išlaiko lygsvarą. Kitokie ir motociklo valdymo principai, kelyje esi labiau pažeidžiamas, turi susitelkti ne tik į vairavimą ir savo veiksmus, bet ir į tai, ką daro kiti vairuotojai.

Kaip jau minėta, motociklų vairuotojams ne be reikalo kuo toliau, tuo labiau keliami vis aukštesni reikalavimai, siekiant užtikrinti tiek jų pačių, tiek kitų eismo dalyvių saugumą, tad panašių į peticijoje siūlomus pakeitimų įtvirtinimas garantuotų nepatyrusių ir motociklo kaip labai specifinės transporto priemonės valdyti nemokančių vairuotojų dalyvavimą eisme, kas lemtų tiek avarijų skaičiaus, tiek, deja, ir žuvusiųjų keliuose skaičiaus padidėjimą.

Ramunė Steponavičiūtė yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros doktorantė ir jaunesnioji mokslo darbuotoja

Raktažodžiai
Close
Close