Teismai

ESTT: viešųjų pirkimų reikalavimai netaikomi pacientų transportavimo paslaugoms, jei tai apima ir pagalbos teikimą greitosios medicinos pagalbos automobilyje 

ES Teisingumo Teismas (ESTT) kovo 21 dieną priėmė prejudicinį sprendimą, kad viešųjų pirkimų reikalavimai netaikomi pacientų transportavimo paslaugoms, jei tai apima ir pagalbos teikimą greitosios medicinos pagalbos automobilyje.

Teismas atkreipė dėmesį, kad iš Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punkto matyti, kad šioje nuostatoje numatyta viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių išimtis pavojaus prevencijos paslaugų naudai taikoma tik tam tikroms skubios pagalbos paslaugoms, kurias teikia ne pelno organizacijos ar asociacijos, ir turėtų galioti tik tose srityse, kuriose tai griežtai būtina. Tuo remiantis darytina išvada, kad šios direktyvos 10 straipsnio 4 punkte numatytas netaikymas iš esmės susijęs su skubios pagalbos paslaugos buvimu. Vadinasi, vien kvalifikuoto personalo buvimo greitosios medicinos pagalbos automobilyje nepakanka, kad būtų galima konstatuoti greitosios pagalbos paslaugos. Skubi pagalba, nepaisant visko, gali būti konstatuota, bent potencialiai, kai reikia transportuoti pacientą, kurio sveikatos būklė vežant gali pablogėti.

Tik esant tokioms aplinkybėms vežimas greitosios medicinos pagalbos automobiliu teikiant kvalifikuotą priežiūrą gali patekti į Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punkte numatytos viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių išimties taikymo sritį.

Raktažodžiai
Close
Close